Ga naar hoofdinhoud

IUGA & BEKKENBODEM4ALL PRESENT

Zaterdag 24 juni 2023
20:00 uur
Een avond vol passie over de Bekkenbodem!

UITNODIGING VOOR BEKKENBODEMBAL

Komt u ook naar het Bekkenbodembal op zaterdagavond 24 juni in Den Haag?

In de voorstelling ‘Er komt een vrouw bij de gynaecoloog’ vertellen artsen en patiënten over verzakkingen, incontinentie en seksuele klachten. Dit alles zal gecombineerd worden met zang, dans en cabaret-optredens, deels door artsen zelf. Vanzelfsprekend is er veel interactie met het publiek. Na afloop is er een Bekkenbodem-borrel, waarbij bezoekers 1-op-1 vragen kunnen stellen aan artsen.  U bent van harte welkom op dit Bekkenbodembal, evenals de gasten die u mee wilt nemen.

Inschrijven kan via www.bekkenbodembal.nl
Deelname is gratis met de kortingscode BEKKENBODEM4FREE.

Locatie: World Forum Theater in Den Haag
Datum: Zaterdag 24 juni
Inloop vanaf 19.00 uur, voorstelling start om 20.00 uur, borrel begint om 21.30 uur

 In memoriam Jolanda Sap
  1 juli 1956 – 2 april 2023

Als bestuur van Bekkenbodem4All (B4A) zijn wij enorm geschrokken van het bericht dat ons zeer gewaardeerd Medische Advies Raad (MAR)-lid Jolanda Sap na een kort ziekbed is overleden.

Samen met Bert Messelink, uroloog/seksuoloog, was Jolanda MAR-lid van het eerste uur.

Sinds de oprichting van SBP (Stichting Bekkenbodem Patiënten) was Jolanda als bekkenfysiotherapeut actief om de belangen van de patiënt te behartigen.

Lees meer over haar: Jolanda Sap

Klachten en aandoeningen A t/m Z

Klachten en aandoeningen die te maken hebben met de bekkenbodem komen veel voor in Nederland. Ruim 1 miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bekkenbodemklachten, waarvan 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn van de hulpverlening en (mogelijk in hun eentje) lopen te ‘tobben’. Jammer, omdat er steeds meer goede behandelopties zijn.
Wij helpen u graag verder. Heeft u klachten? Weet u de naam van uw aandoening? Klik hieronder en lees meer over achtergronden en behandelmogelijkheden.

Stichting Bekkenbodem4All is een patiëntenorganisatie voor vrouwen, mannen en kinderen met tijdelijke en chronische klachten en aandoeningen in de bekkenbodem, het gebied ‘tussen de navel en het kruis’. Ook zijn we er voor vrouwen met gynaecologische aandoeningen. In totaal zijn er meer dan een miljoen mensen die hiermee te maken hebben.

Bekkenbodem4All is een stichting voor en door patiënten, grotendeels vrijwilligers, en we zetten ons met veel enthousiasme in voor u! Of u nu hulp zoekt, of uw eigen ervaringen wil inzetten voor onze organisatie: u bent van harte welkom!

Doelgroep

De doelgroep blijft aanzienlijk. Eén miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bekkenbodemklachten, waarvan 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn van de hulpverlening en (mogelijk in hun eentje) lopen te ‘tobben’. Jammer, omdat er steeds meer goede behandelopties zijn. Het blijft dan ook een voortdurende uitdaging voor ons om de bewustwording te vergroten en het taboe rond bekkenbodemaandoeningen te doorbreken. De website, Facebook en Twitter vormen daarvoor een belangrijke bron van informatie.

Doelstelling

Patiënten met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, vanuit zowel ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden.

 

 

Back To Top