skip to Main Content

Aandacht voor de bekkenbodem in de verloskunde, een ondergeschoven kindje..!?

Yasmila Mekki is 1 ste jaars verloskunde student en heeft in het kader van een maatschappelijke schoolopdracht bezoekers (professionals en patiënten aan de Nationale Bekkenbodemdag) ondervraagd, naar de rol die zij weggelegd zien voor verloskundigen bij het voorkomen, beperken en bespreekbaar maken van bekkenbodemproblemen tijdens en na een zwangerschap.

Bloeddruk, gewicht, hartslag en de groei van het kindje dat is waar de verloskundigen zich vooral
mee bezig houden. Maar hoeveel aandacht besteden ze nu eigenlijk aan de bekkenbodem en wat zouden wij hier als (aanstaande) verloskundigen aan kunnen doen om dit probleem uit de taboesfeer en onder de aandacht te brengen, als ook te voorkomen dat vrouwen onnodig lang met het probleem  rond lopen?
Dat is precies wat we hebben onderzocht op de Nationale Bekkenbodemdag op 20/1/2018 (een landelijke contactdag voor patiënten en zorgverleners om bekkenbodemproblemen beter op de kaart te zetten.

Dit hebben we gedaan door zowel professionals (artsen, bekkenfysiotherapeuten en verpleegkundigen) als patiënten te ondervragen over
wat verloskundigen zowel preventief als na diagnose van het probleem kunnen doen.
De vraag die we met dit onderzoek willen beantwoorden is: Wat zijn de oorzaken van bekkenbodem problemen en wat kunnen verloskundigen doen om deze problemen te verminderen of zelfs te voorkomen?

Lees hier het verslag van Yasmila

Back To Top
X