skip to Main Content

Bijeenkomst Passende Continentiezorg 18 september

Incontinentie is een iets wat iedereen kan overkomen en in veel gevallen zijn is er ook goede zorg voor. Maar in veel gevallen wordt deze zorg niet gegeven. Vaak komt dat omdat mensen met urineverlies niet bij de huisarts of in de apotheek komen. Bij niet-westerse migranten lijkt dit nog meer het geval te zijn. De werkgroep Passende Continentiezorg heeft, samen met de Hogeschool Utrecht verschillende onderzoeken hiernaar gedaan.

Op donderdag 18 september organiseert de werkgroep een Bijeenkomst Passende Continentiezorg met als doel het delen van de opgedane kennis en het ophalen van nieuwe kennis. De bijeenkomst is bedoeld voor partners, ervaringsdeskundigen en zorgverleners die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om mee te praten over de belemmerende factoren en drempels voor een zorgvraag bij niet-westerse migranten met incontinentie, het verloop van de communicatie en contact met de zorgverleners, het huidige zorggebruik/hulpmiddelengebruik voor de doelgroep en de verbetering hiervan.

Het doel is om het taboe rondom en de onwetendheid over incontinentie bij de doelgroep, maar ook in het algemeen te verminderen, zodat meer mensen de zorg krijgen die bij ze past.

Meer informatie en voor aanmelden zie: www.passendecontinentiezorg.nl

Back To Top
X