skip to Main Content

Blog – De Pil: oorzaak of gevolg?

De pil kwam eind jaren 50 in Amerika als nieuw middel tegen menstruatiestoornissen op de markt. Op de bijsluiter was als bijwerking ‘tijdelijke onvruchtbaarheid’ vermeld. Begin jaren 60 werd dit medicijn ook in Europa als voorbehoedmiddel geïntroduceerd. Aanleiding voor de seksuele revolutie. Of zat het toch anders? Dianda Veldman, directeur van Rutgers WPF, deelt haar visie.

Deze column van Dianda verscheen in Max Magazine van 12 augustus 2014.

“Ik hoorde ooit een Chinese professor vertellen dat op het moment van invoering van de één kind-politiek het aantal kinderen per vrouw in zijn land al aan het dalen was. In zijn betoog klonk door dat ook zonder die gruwelijke overheidsmaatregel gezinnen in China veel kleiner zouden zijn geworden dan daarvoor. Ik wil graag met u onderzoeken of voor de anticonceptiepil ook iets soortgelijks gold. Was dit product de aanstichter van de seksuele revolutie of was er al een verandering op gang gekomen?

Op 18 augustus 2014 is het 54 jaar geleden dat ‘de pil’ op de markt kwam. In Nederland vond de introductie plaats in 1962 onder de naam Lyndiol. Een farmaceutisch product dat zo revolutionair was, dat na verloop van tijd iedereen ervan wist. De term ‘pil’ was vanaf dat moment niet meer de aanduiding van een brede categorie medicijnen, het verwees  alleen maar naar die strip pilletjes die vrouwen beschermde tegen ongeplande zwangerschap.

Geboortebeperking

Het is een feit dat vanaf de zestiger jaren, de periode dat de pil populair werd, vrouwen in de westerse wereld minder kinderen kregen. De vraag is: werd de pil geïntroduceerd op het moment dat mensen al minder kinderen kregen? En zouden ook zonder dit voorbehoedsmiddel gezinnen vanzelf kleiner zijn geworden?

Ja en nee. Ja, want de grote (vooral katholieke) gezinnen van na de Tweede Wereldoorlog waren… ”

Lees verder in het blog
RutgersWPF, 12 augustus 2014

Back To Top
X