skip to Main Content

Rectificatie Judith Kocken, Kinderbuik & Co

  • 25 februari 2019

Door een misverstand is in het laatste nummer van het magazine Bekkenbodem Op De Kaart bij het interview van Judith Kocken een verkeerde kop boven het artikel gekomen, en is haar naam niet aangepast. Vandaar dat we u nu graag…

Lees meer

Voor betere hulpmiddelenzorg

  • 2 februari 2019

Platform brengt knelpunten in kaart en zoekt naar oplossingen. Het Platform Continentiehulpmiddelen werkt aan eenduidigheid in het verstrekken en voorschrijven van deze middelen in de eerste lijn. Apotheker Mariska van Laarhoven ziet nog veel ruimte voor verbetering. “Maar dat kost…

Lees meer

Gegevens over lange-termijncomplicaties van bekkenbodemmatjes niet eenduidig

  • 22 januari 2019

Bij vrouwen met een bekkenbodemmatje kunnen (ernstige) complicaties optreden, zoals pijn en het zichtbaar worden van het bekkenbodemmatje in de vagina. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , dat internationaal literatuuronderzoek deed, pleit voor een gestandaardiseerde richtlijn om complicaties van bekkenbodemmatjes…

Lees meer

Patiënten met medisch hulpmiddel zijn meer dan zorgkosten

  • 10 januari 2019

Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van stoma-, incontinentiemateriaal en/of katheters dreigen de dupe te worden van nieuwe contracten die zorgverzekeraars onlangs hebben gesloten. Patiënten die afhankelijk zijn van een medisch hulpmiddel worden door zorgverzekeraars steeds vaker gezien als…

Lees meer

Impact van de Module Continentie Hulpmiddelen

  • 8 januari 2019

Bekkenbodem4All werkt mee aan het ZonMW doelmatigheidsonderzoek naar de impact op kwaliteit van leven van patienten en de kosten van hulpmiddelenzorg n.a.v. de richtlijn kwaliteit continentiehulpmiddelen. ... Lees hier de projectomschrijving ZonMw

Lees meer

Huidproblemen door urineverlies: dit kun je doen

  • 12 december 2018

Dat een kwart van de vrouwen kampt met urineverlies, weten veel mensen niet. Nog minder bekend is dat urineverlies vaak samengaat met huidproblemen. Waarom gaat dit meestal hand in hand? En wat is er tegen deze problemen aan de huid…

Lees meer

Wetenschappers ontwikkelen veilige bekkenbodem-implantaten

  • 6 december 2018

AMSTERDAM - Nederlandse wetenschappers en weefselingenieurs werken aan een nieuwe generatie veilige ’bekkenbodem-implantaten’. Deze hebben niet de schadelijke eigenschappen van veel van de huidige kunststof ’matjes’, zoals dergelijke protheses ook wel worden genoemd. Die leiden tot veel lichaamsschade, pijn en…

Lees meer

Persbericht Baas over je blaas, Radboudumc

  • 29 november 2018

Persbericht Baas over je blaas – november 2018 ‘Al honderden vrouwen doen mee aan online training voor urineverlies’ Nijmegen – Vrouwen die last hebben van urineverlies kunnen sinds afgelopen zomer gratis deelnemen aan een online training, Baas over je blaas.…

Lees meer
Back To Top
X