skip to Main Content

Nieuw RIVM-rapport over bekkenbodemmatjes

Hoe veilig zijn bekkenbodemmatjes? Het RIVM heeft in opdracht van de IGJ de fabrikanten-dossiers van buikmatjes onderzocht, net zoals eerder de vaginale matjes. De resultaten daarvan zijn in maart 2022 verschenen: Daarbij is door RIVM geconstateerd dat de veiligheid en…

Lees meer

Zorgen over PG-beleidskader

Geachte leden van de Tweede Kamer, Volgende week spreekt u over Governance in de zorgsector en Patiënten- en cliëntenrechten. Eerder ontving u van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND een brief over de positie en financiering van patiënten-, cliënten-, naasten- en…

Lees meer

Vrouwen hebben vragen over incontinentie

Wat is urine incontinentie? Doe GRATIS mee aan dit openbare forum waar u alles kunnen leren over urine-incontinentie, van het herkennen van de symptomen tot het zoeken naar hulp, het krijgen van een diagnose en het begrijpen van de beschikbare…

Lees meer

‘Een HPV-infectie raakt niet alleen vrouwen’

Het humaan papillomavirus (HPV) kan onder meer baarmoederhalskanker veroorzaken. Maar ook mannen kunnen kanker krijgen wanneer ze besmet raken met dit virus. Het overkwam Joost van de Ven, nota bene zelf gynaecoloog. Het begon in december 2020. Joost van de…

Lees meer
Back To Top
X