Ga naar hoofdinhoud

Doelstelling

Patiënten met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, vanuit zowel ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden.

Wij doen dit door:

  • Het geven van objectieve informatie en voorlichting;
  • Het ondersteunen en met elkaar in contact brengen van ervaringsgenoten
  • Het delen van de belangen van patiënten
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Onze doelstellingen:

  • Het tot stand brengen, bevorderen en versterken van contacten tussen patiënten/lotgenoten en/of hun naasten (ervarings/lotgenotencontact)
  • Het bevorderen van kennis over bekkenbodemklachten, de diagnostiek, de geneesmiddelen en de behandeling (informatievoorziening)
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten (belangenbehartiging)
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijk onderzoek)

Nevendoelstelling van de stichting is:

  • Het streven naar structurele samenwerking met andere (patiënten) organisaties en contactgroepen, zo mogelijk in de vorm van een federatief verband om optimale effectiviteit en efficiency te bereiken.
Back To Top