skip to Main Content

Enzym ontdekt dat bij kan dragen aan gerichte PMS behandeling

Bristol; Een lage dosis fluoxetine, beter bekend als Prozac, zou de sleutel kunnen zijn tot het voorkomen van PMS symptomen.

Tot 80% van de vrouwen worden ervan verdacht te lijden aan PMS, hetgeen een invaliderende aandoening kan zijn, met symptomen als angst, prikkelbaarheid, moeheid, slaaptekort en versterkte pijnbeleving.

PMS lijkt uitgelokt te worden door een daling van de progesteronspiegel, hetgeen hoort bij het einde van de menstruele cyclus en leidt tot een afname in het restproduct allopregnanolone, wat in de hersenen fungeert als kalmeringsmiddel en rustgever.

Met andere woorden, vrouwen met PMS ervaren een soort afkickverschijnsel, van een ingebouwde kalmerende chemische steroïde in de hersenen.

Wetenschappers van de universiteit van Bristol, en de universiteit van Sao Paolo hebben bij ratten aangetoond dat het antidepressivum een specifiek enzym in de hersens kan remmen en gebruikt kan worden om de symptomen van progesteron daling, zoals PMS maar mogelijk ook postnatale depressie, te verlichten.

Het nieuwe onderzoek laat zien dat antidepressiva zoals fluoxetine het enzym remmen, hetgeen allopregnanolone deactiveert, waardoor de ingebouwde kalmerende / rustgevende balans blijft.

Men wil snel starten met proeven op mensen in Brazilië. Aanvullend is er, met het ontdekte onderwerp, ook de mogelijkheid dat er nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, die nog gerichter werken op PMS.

Enzyme identified that could lead to targeted treatment for PMS

University of Bristol 8 december 2014
Back To Top
X