skip to Main Content

Ernstige complicaties – over matjes bij verzakkings-operaties

FDA (US) veiligheidsbericht: UPDATE over ernstige complicaties bij het gebruik van matjes, voor verzakkingen van organen in het bekken

De FDA vraagt artsen terughoudend te zijn met het gebruik van matjes om verzakkingen te verhelpen, eerst andere opties te overwegen en hun patiënten goed voor te lichten over de bestaande risico’s. Een matje is een permanent implantaat. Volledige verwijdering is niet altijd mogelijk en leidt niet altijd tot volledig verhelpen van de complicaties.

Verzakkingen treden op wanneer de interne structuren die de bekkenorganen, zoals de blaas, baarmoeder en darmen ondersteunen, beschadigd of verzwakt raken. Hoewel niet een levensbedreigende aandoening, hebben vrouwen met een verzakking vaak last van verstoring van hun seksuele, urine- en defecatie functies en een algehele vermindering van de kwaliteit van hun leven.

Verzakkings-operaties kunnen worden uitgevoerd via de buik of via de vagina. Op traditionele wijze of met gebruik van een matje  om het operatiegebied te verstevigen en de anatomie te corrigeren.

Vaak voorkomende complicaties bij het gebruik van matjes zijn: Ingroei van het matje in of door de vaginawand (erosie), pijn, infectie, bloedingen, pijn tijdens geslachtsgemeenschap, perforatie van organen door chirurgische instrumenten tijdens het plaatsen en urinaire problemen. En opnieuw een verzakking, neuro-musculaire problemen, littekenvorming- vernauwing van de vagina en emotionele problemen. Veel van deze complicaties leiden tot  ziekenhuisopname om complicaties te behandelen of om het matje te verwijderen.

Advies van de FDA aan zorgverleners:

  • Weet dat in de meeste gevallen een verzakking met succes behandeld kan worden zonder matje
  • Weet dat een matje een permanent implantaat is waarmee de patiënt risico loopt op complicaties en extra operaties
  • Bedenk dat opereren via de buik om een matje te plaatsen minder kans geeft op complicaties dan via de vagina
  • Zorg ervoor dat patiënt op de hoogte is van de voor- en nadelen van een operatie via de vagina om een matje te plaatsen, en informeer de patiënt indien een matje geplaatst is. …

Advies van de FDA aan patiënten:

  • Vraag de chirurg voor de operatie naar alle opties voor behandeling, ook die zonder het gebruik van een matje, en begrijp waarom de chirurg een behandeling met een matje aanbeveelt
  • Belangrijk zijn routine check-ups en nazorg na de operatie. Breng de chirurg op de hoogte als zich complicaties voordoen (aanhoudende vaginale bloedingen of afscheiding, bekken of lies pijn tijdens de seks)
  • Weet u niet of de chirurg een matje gebruikte, vraag dat dan na tijdens de volgende afspraak met uw arts….

Dit veiligheidsbericht is beperkt tot de transvaginale operatie met plaatsing van een matje om verzakkingen te herstellen. Het heeft geen betrekking op de veiligheid en effectiviteit van matjes gebruikt ter behandeling van stress-urine-incontinentie of matjes via een buikoperatie geïmplanteerd.

The FDA continues to evaluate the effects of using surgical mesh to repair SUI (stress-incontinentie ) and will communicate these findings at a later date.

Samenvatting van bronnen:
FDA Safety Communication: UPDATE on Serious Complications Associated with Transvaginal Placement of Surgical Mesh for Pelvic Organ Prolapse
het FDA persbericht, 13 juli 2011

Back To Top
X