skip to Main Content

Gynaecologen Isala en Saxenburgh Groep gaan samenwerken

“Met grote blijdschap geven wij u kennis van de voorgenomen samenwerking tussen de gynaecologen van Isala en Saxenburgh Groep.” Vertegenwoordigers van beide maatschappen en de Raden van Bestuur ondertekenden op maandag 9 maart in Hardenberg een intentieovereenkomst. De samenwerking betekent behoud van acute klinische verloskunde in het ziekenhuis in Hardenberg. Het biedt bovendien de Hardenbergse en Zwolse gynaecologen de mogelijkheid specialisaties binnen het vakgebied gynaecologie en verloskunde te onderhouden en samen verder te ontwikkelen.

Rob Dillman en Henri Janssen van de Raden van Bestuur van respectievelijk Isala en Saxenburgh Groep zien behalve op zorginhoudelijk gebied, ook anderszins volop voordelen. Als voorbeeld noemen ze de gezamenlijke inkoop van producten en het optimaliseren van een gezamenlijk gebruik van een digitaal patiëntdossier.

Schaalvergroting

Monique Wüst, gynaecoloog zegt namens de gynaecologen van de Saxenburgh Groep extra gemotiveerd te zijn door de samenwerking. “Het biedt ons zóveel mogelijkheden, zowel in uitwisseling van kennis, als in het op peil houden van vaardigheden. Denk aan de behandeling van bekkenbodemproblemen, zoals een terugkomende verzakking of ongewenst urineverlies. Door veranderende wet- en regelgeving en normen van onze beroepsvereniging moet je bepaalde ingrepen regelmatig doen…

Lees hier het volledige artikel Isala 11 maart 2015

Back To Top
X