Ga naar hoofdinhoud

Hoe keuzekaarten patiënten kunnen helpen

Bekkenbodem4All werkte mee aan het project Disseminatie en implementatie keuzekaarten.

Er zijn in Nederland momenteel zo’n 40 keuzekaarten beschikbaar voor gebruik in de spreekkamer om samen beslissen te ondersteunen (www.thuisarts.nl/keuzekaarten). Keuzekaarten zijn tabellen op één A4 die een overzicht geven van mogelijke zorgopties (kolommen) en veel gestelde vragen (rijen), geprioriteerd door patiënten, met de daarbij behorende antwoorden. Daarnaast bestaan er enkele keuzekaarten-in-beeld, specifiek voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Dit project richt zich op de standaard keuzekaarten. Er is veel geld beschikbaar geweest voor het ontwikkelen van deze tools, maar het gebruik blijft achter omdat er nauwelijks aandacht en inspanning is geweest voor het verspreiden en implementeren van de keuzekaarten. Een keuzekaart als hulpmiddel voor samen beslissen verhoogt de gezamenlijke besluitvorming in consulten, geeft een hogere tevredenheid bij de patiënt en verbetert de kennis van de patiënt; de tijdsduur van het consult neemt niet toe (Scalia, 2019). Kort samengevat kan worden gezegd dat iedereen snapt en weet dat samen beslissen belangrijk is en de keuzekaart kan helpen, maar deze niet toepast in de praktijk.

Resultaten op hoofdlijnen

In dit project heeft een korte inventarisatiefase plaatsgevonden om het huidig gebruik in kaart te brengen. Zeer weinig mensen zijn bekend met de keuzekaart en medisch specialisten gebruiken de kaart weinig. Dit is in lijn met de verwachting aangezien er tot nu toe nauwelijks aandacht is besteed aan de verspreiding en implementatie van keuzekaarten.

De literatuur zijn elementen geïdentificeerd om het gebruik van de keuzekaart te verhogen en deze elementen zijn gebruikt om de pilots op te zetten. Er zijn 10 pilots gestart. 96 deelnemers vulden de nulmeting in en 65 vulden de eindmeting in. In de eindmeting gaf 85% van de zorgverleners aan door te gaan met het gebruik van de keuzekaart na afloop van de pilot en 88% raadde de kaart aan collega’s aan. De afdelingsspecifieke startbijeenkomst, het webinar (inclusief video’s over goed / minder goed gebruik van de keuzekaart) werden goed gewaardeerd.

Bij de start van een pilot is het van belang aandacht te hebben op de visie en het draagvlak van de afdeling. Ook het werken met scheurblokken springt eruit als positief resultaat. Dit werkt erg prettig voor de zorgverleners, die zien de kaart letterlijk liggen en hij ligt binnen handbereik. Dit is een eenvoudige en goedkope interventie om te zorgen dat het gebruik van de kaarten kan toenemen.

Meer weten over dit project? Zie: Eindrapport Disseminatie- en implementatieproject keuzekaarten

Back To Top