skip to Main Content

Hulplijn voor vrouwen met ernstige klachten na gynaecologisch implantaat NVOG Werkgroep Bekkenbodem

NVOG Werkgroep Bekkenbodem

Utrecht, 15 april 2013 – Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar over de vaginale matjes, heeft er overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het Steunpunt Lotgenoten Meshed Up en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). In een eerder overleg sprak de NVOG ook met de Patienten Vereniging Gynaecologie hierover. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan een plan van aanpak om vrouwen te helpen die problemen hebben na verzakkingsoperaties waarbij vaginale mesh en/of andere implantaten voor gynaecologische chirurgie zijn gebruikt. Dit plan moet nog verder uitgewerkt worden.

Tevens kwam uit het gesprek naar voren dat er op korte termijn behoefte is aan een hulplijn voor vrouwen met ernstige klachten die direct hulp nodig hebben.

Deze hulplijn ziet er als volgt uit:

U geeft bij Meshed Up of de Patienten Vereniging Gynaecologie (PGN) aan dat uw klachten zo ernstig zijn dat u in aanmerking wilt komen voor directe hulp.

Vervolgens wordt uw naam en telefoonnummer doorgegeven aan het bureau van de NVOG, waarna een bureaumedewerker van de NVOG contact met u opneemt.

Aan de hand van een korte vragenlijst wordt, naast uw gegevens, gevraagd naar uw verhaal en uw ervaringen. Aan de hand daarvan wordt er samen met u een afspraak gemaakt bij een gynaecoloog, die veel ervaring heeft met vaginale matjes en die ruim de tijd voor u neemt om een goede vervolgstap met u te kunnen zetten.

Deze stap kan onder meer bestaan uit een nieuwe ingreep indien de verwachting is dat dit hulp kan bieden en/of advies over andere vormen van hulp (bijvoorbeeld een afspraak bij een ander specialisme).

De door het bureau vastgelegde gegevens zullen na de bemiddeling direct worden vernietigd, zo is uw privacy gewaarborgd.

Denkt u direct hulp nodig te hebben?

Meld dit dan bij Meshed Up of bij de PGN, zodat u door het team van de NVOG kunt worden gebeld om samen tot een goede oplossing te komen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Namens de NVOG,
Dr. Fred Milani
Voorzitter Werkgroep Bekkenbodem

Back To Top
X