skip to Main Content

Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen

Patiënten die last hebben van urine-incontinentie, oftewel onvrijwillig urineverlies. Je kunt er als verpleegkundige in alle onderdelen van de zorgketen mee te maken krijgen. Vooral in de ouderenzorg maakt urine-incontinentie onderdeel uit van de dagelijkse praktijk én dus van het dagelijkse werk van verpleegkundigen en verzorgenden. Genoeg reden voor V&VN om in 2010 een richtlijn te ontwikkelen: ‘Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen’. De vraag is nu: is die richtlijn nog actueel?

Om hierachter te komen heeft V&VN aan ZonMw gevraagd om een knelpuntenanalyse te laten uitvoeren. Dit werd gedaan door Pallas health research and consultancy BV en de knelpuntenanalyse is inmiddels opgeleverd. Thessa Boetzkes was een van de leden van de werkgroep voor de knelpuntenanalyse. Ze is voorzitter van V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden en werkt als urologie-, continentie- en stomaverpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Uit de analyse bleek: de richtlijn moet gedeeltelijk worden herzien en uitgebreid. Ook als het gaat om de bekendheid van de richtlijn valt er nog een hoop te winnen.
Ook Bekkenbodem4All is hierbij betrokken.

Lees het artikel: ‘Incontinetie is een ondergeschoven kindje’
V&VN

 

Back To Top
X