skip to Main Content

Patiëntwetenschappen en het belang van geschreven ervaringsverhalen

In debatten over de zorg wordt er veel gepraat over de rol van de patiënt. Vaak wordt daarbij gezegd dat de patiënt centraal moet komen te staan. Daar is weinig tegen in te brengen. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk moet worden gebracht. Ervaringsverhalen kunnen uitkomst bieden.

Er worden volop mogelijkheden gecreëerd voor patiënten en hun vertegenwoordigers om mee te praten over besluiten in de zorg. Te denken valt aan vragenlijsten, focusgroepen, formele advies- en medezeggenschapsraden, participatie van patiëntvertegenwoordigers in formele besluitvormingsgremia. Denk hierbij aan richtlijn-ontwikkelingswerkgroepen, commissies die onderzoeksvoorstellen beoordelen en nog veel meer.

Lees het artikel: Patiëntwetenschappen en het belang van geschreven ervaringsverhalen
Bron: Quruxx

Back To Top
X