skip to Main Content

Patiënteninformatie Incontinentie

Nieuw kwaliteitskader Continentie Hulpmiddelenzorg van kracht; patiënteninformatie continentie nú beschikbaar op de Hulpmiddelenwijzer.

Ruim 1 miljoen mensen in ons land lijden aan incontinentie van blaas en/of darmen: ongewild verlies van urine en/of ontlasting, plasproblemen, chronische obstipatie. Zij zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen, bijv. inleggers, katheters, onderleggers, darmspoelen. Gebruik van het juiste hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie of huidbeschadiging dan
geminimaliseerd.

Lees hier het hele persbericht

Informatie over hulpmiddelen bij continentie zijn nu te vinden op www.Hulpmiddelenwijzer.nl.

Back To Top
X