skip to Main Content

Persbericht Pleeback 20 mei

Oordeel College voor de Rechten van de Mens

College oordeelt over afwezigheid toiletten in treinen: wettelijk geen ongelijke behandeling, College adviseert provincie om eis voor toiletten op te nemen in aanbesteding, want toilet zorgt voor toegankelijkheid van de trein. #VNverdrag

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de provincie Gelderland de eis stelt dat in de treinen voldoende toiletten aanwezig zijn.
Het College heeft deze opvatting omdat zij vindt dat de lokale overheid verplicht is om invulling te geven aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Met deze opvatting komt het College in belangrijke mate tegemoet aan de klacht van een tweetal vrouwen Reni de Boer en Anne van de Koppel, alsmede de Patiëntenfederatie, de MS Vereniging Nederland, Bekkenbodem4All, Stomavereniging, CCUVN en de
Toiletalliantie die door ondersteuningsbrieven naar het College duidelijk hebben gemaakt dat het om een zeer grote groep gaat.
Zij stellen dat de vervoerders een verboden onderscheid maken tussen mensen met en zonder handicap als er geen toilet in de trein is. Vanwege hun handicap kunnen zij niet reizen als er geen toilet in een trein is.

Wij zijn teleurgesteld dat de huidige wetgeving niet toereikend is om toiletten in de trein verplicht te stellen.
Maar –wettelijk gezien- heeft het College niet anders kunnen oordelen dan dat er geen sprake is van het maken van een verboden onderscheid tussen mensen met en zonder handicap. In de Wet Gelijke Behandeling staat immers niet dat een toegankelijk voertuig
over sanitaire voorzieningen moet beschikken.

En hoewel de provincie in haar Programma van Eisen de voorwaarde moet stellen dat in treinen voldoende toiletten moeten zijn neemt het ‘naar het oordeel van het College echter niet weg dat ook de vervoerders een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de naleving van de wet op de Gelijke Behandeling’.

Met dit oordeel heeft het College voor de Rechten van de Mens zowel de provincie Gelderland als de regionale vervoerders nadrukkelijk gewezen op de verantwoordelijkheid die zij hebben ten aanzien van het verzekeren van de toegankelijkheid van de treinen.

We gaan ervan uit dat dit oordeel bijdraagt aan het snel realiseren van toiletten in alle
treinen.

Contact: Greetje van Amstel, ‘TreinenMetToiletten/Pleeback’ 06-17766099
Anne van de Koppel 06-36334812 en  Reni de Boer 06-16974649

Lees ook het bericht: College oordeelt over afwezigheid toiletten in treinen
College voor de rechten van de mens

Back To Top
X