skip to Main Content

Standpunt B4A op het uit de handel nemen van bekkenbodemmatjes in vs

Op 16 april 2019 is de verkoop van matjes om vaginale verzakkingen te herstellen, onverwacht verboden in Amerika. Dit besluit is genomen door de Food & Drug Administration (FDA) die in Amerika op de effectiviteit en veiligheid van o.a. medicijnen en medische hulpmiddelen let. In Nederland zijn deze matjes vooralsnog niet verboden. Wat betekent dit voor Nederlandse vrouwen die last hebben van een ernstige terugkerende vaginale verzakking en een operatie met zo’n matje (officiële term: vaginaal implantaat, of meer algemeen: chirurgisch mesh-materiaal) overwegen? Of voor vrouwen die al zo’n operatie ondergaan hebben? Stichting Bekkenbodem4All behartigt de belangen van al deze patiënten en heeft hierover een standpunt ingenomen. Daarvoor is gesproken met ervaringsdeskundigen die deze operatie hebben ondergaan en met gynaecologen die deze operaties uitvoeren. Hieronder treft u ons advies gericht aan voor vrouwen met een ernstige terugkerende vaginale verzakking die in aanmerking komen voor een dergelijke operatie, en tevens onze aanbevelingen aan andere partijen. Advies aan vrouwen: Het uitgangspunt voor Bekkenbodem4All is maatwerk voor de patiënt: waar is elke individuele patiënt het meest mee geholpen? Voor sommige patiënten kan een matje nog steeds een goede oplossing zijn, maar dan moet in ieder geval aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

a.Het is niet mogelijk gebleken om de verzakkingsklachten zonder operatie op te lossen (bekkenfysiotherapie, gebruik van steunpessarium etc.) en de patiënte is al eerder aan de verzakking geopereerd op een andere manier (met gebruik van lichaamseigen weefsel als steun), maar de klachten zijn terug gekomen;

b. De operatie wordt verricht in een geselecteerd centrum door een gynaecoloog met aantoonbaar uitgebreide chirurgische ervaring in de uro-gynaecologie. De patiënte wordt geadviseerd om aan haar gynaecoloog te vragen waar en wie dit is.

c. Er is een uitgebreide voorlichting en begeleiding van de patiënt voor, tijdens en na de operatie, ook met aandacht voor de risico’s die aan (iedere) operatie verbonden zijn.

d. Alle implantaten en complicaties worden verplicht geregistreerd in een centrale databank.

e. Vrouwen die klachten ondervinden na een operatie met vaginale implantaten kunnen contact opnemen met de hulplijn van de NVOG. Deze kan meedenken bij welk ziekenhuis in Nederland deze patiënt het beste terecht kan.

TRANSPARANTIE OVER SOORTEN INGREPEN EN COMPLICATIES

Bekkenbodem4All vindt transparantie over het aantal operaties en de resultaten ervan erg belangrijk. Daarom is de Werkgroep BekkenBodem (WBB) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) gevraagd om voortaan jaarlijks te melden hoeveel operaties (onderverdeeld naar type) er worden uitgevoerd en in welke mate er wat voor soort complicaties daarbij optreden. Daarnaast is het belangrijk om geïnformeerd te worden over nieuwe initiatieven die worden ontplooid, en B4A vindt het belangrijk dat de WBB deze rol op zich neemt en actief over nieuwe ontwikkelingen communiceert.

SAMEN BESLISSEN

Bekkenbodem4All vindt het essentieel dat patiënten bewust, volledig geïnformeerd worden en in goed overleg met de gynaecoloog een besluit kunnen nemen over een eventuele operatie met een matje, of de nazorg daarvan bij complicaties. Daarom doen we mee met een werkgroep (opgericht door Zorginstituut Nederland) om ‘het samen beslissen’ in de zorg voor deze groep vrouwen te verbeteren. In deze werkgroep zitten ook artsen, onderzoekers en patiënten met wie we afspraken maken over hoe dit ‘gezamenlijk beslissen’ moet verlopen. B4A benadrukt de noodzaak om de dialoog met spoed voort te zetten, zoals in bijgevoegde link is weergegeven: https://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/terugblik-rondetafelgesprek-over-buikmatjes-mesh

GOEDE VOORLICHTING

Vrouwen die een operatie overwegen of klachten ondervinden, moeten op betrouwbare plaatsen terecht kunnen voor een luisterend oor en advies. Bekkenbodem4All wijst op de volgende bronnen:

1. Telefonische en e-mail hulplijn van Bekkenbodem4All: https://bekkenbodem4all.nl/telefoon-emailconsult/

2. Hulplijn Vaginale matjes van NVOG: www.degynaecoloog.nl/nieuws/vragen-en-antwoordenover-vaginale-matjes-voor-verzakking/

3. Website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) : https://www.igj.nl/onderwerpen/bekkenbodemmatjes/vraag-en-antwoord/veelgesteldevragen-over-bekkenbodemmatjes

4. Landelijk meldpunt zorg https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

LOTGENOTENCONTACT

Voor vrouwen die klachten hebben ondervonden na de plaatsing van een matje, kan lotgenotencontact relevant zijn.

• Website opgezet door en voor patiënten met ernstige complicaties na uiteenlopende operaties met kunststofmatjes in Nederland: https://www.meshedup.eu/

• Website opgezet door en voor patiënten met bekkenbodemproblemen in België: https://www.bekkenbodemproblemen.be

Back To Top
X