skip to Main Content

Sneakpreview zomeruitgave magazine ‘Bekkenbodem op de Kaart’, juli 2018

Het wordt met de dag duidelijker. Het is zichtbaar in het straatbeeld en in restaurants: we kunnen er niet meer omheen, de digitale wereld beslaat een steeds groter deel van  ons leven. Ons sociale leven wordt daar vaak niet beter op want mensen schromen niet om tijdens een ‘gezellig’ etentje te appen of te bellen.

E-health beoogt in feite het tegenoverstelde van de toenemende vereenzaming door al dat digitale verkeer.

Het wil dat geïsoleerde patiënten toegang krijgen tot hun eigen dossier, via beeldbellen langer en uitgebreider met hulpverleners kunnen communiceren en zelfredzamer worden. Zij hebben via de digitale weg juist meer contact met elkaar en met hun zorgverleners. Allerlei appjes geven inzicht in het aantal stappen die we zetten en de calorieën die we tot ons nemen.

In dit nummer van Bekkenbodem op de Kaart hebben we de digitale zorg, oftewel ‘E-health’ als thema genomen omdat het niet meer weg te denken is uit ons leven.

Vanzelfsprekend vindt u in dit magazine ook informatie over allerlei projecten waarbij B4A betrokken is via instellingen en de overheid, over de succesvolle Tweede BekkenbodemDag in Bunnik op 20 januari jongstleden en over ontwikkelingen in de zorg voor bekkenbodempatiënten.

Nieuwsgierig geworden? Houd uw brievenbus in de gaten of de leestafel in het bekkenbodemcentrum, indien u binnenkort een afspraak heeft!

Het thema voor het najaarsnummer is: ‘Mijn Bekkenbodem tussen 12 en 20 jaar’. Suggesties voor de invulling hiervan zijn van harte welkom op info@bekkenbodem4all.nl

Back To Top
X