Ga naar hoofdinhoud

Sponsoren staan op alfabetische volgorde

Spelregels, ze zijn er niet voor niets……

Bekkenbodem4All (B4A) is een door VWS gesubsidieerde patiëntenorganisatie die optreedt als spreekbuis en belangenbehartiger van 1 miljoen mensen met bekkenbodemproblemen (BBP). Stichting B4A heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat zij aan een aantal voorwaarden voldoet om bij de Belastingdienst als ANBI geregistreerd te zijn.

Gelukkig weten steeds meer patiënten onze organisatie te vinden. Ook professionals zijn zich steeds meer bewust dat actieve betrokkenheid van patiënten en gedeelde besluitvorming leidt tot betere zorg!

Tegelijkertijd is de subsidie gehalveerd en wil B4A haar vrijwillige activiteiten in de toekomst kunnen blijven uitvoeren/uitbouwen. Naast krachtenbundeling op inhoud (met collegapatiëntenorganisaties, wetenschappelijke en beroepsorganisaties) is ook financiële ondersteuning onontbeerlijk.

We zijn blij dat we kunnen rekenen op een groeiende groep trouwe en zeer gewaardeerde sponsoren. Fijn, omdat bij diagnostiek en behandeling van BBP immers heel veel spelers betrokken zijn. Net als bij een schaakspel, bieden spelregels veel duidelijkheid! Zo vindt B4A het belangrijk dat het voor alle spelers in het veld, inclusief onze leden/donateurs klip en klaar is waar deze gelden vandaan komen en wat onze tegenprestatie is. Met iedere sponsor wordt dan ook een contract (gedragscode) ondertekend met afspraken over wat wel en niet mag. Door deze gedragscode kan B4A haar onafhankelijke positie bewaren en wordt voorkomen dat ongepaste invloed wordt uitgeoefend of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.

Medisch inhoudelijk laten wij ons ondersteunen door de Medische Advies Raad en vullen dit vanuit eigen geledingen aan met (ervarings)deskundigheid. Sponsoren (actief op het gebied van Bekkenbodemzorg) hebben ieder hun eigen reden om samen te werken met B4A. Naast overtuiging en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), speelt in veel gevallen ook een ‘Gun-factor’ mee en wij zijn hen daarvoor erkentelijk.

Back To Top