skip to Main Content

Uitnodiging voor workshop van Bekkenbodem4All en WFIP op 24-3-2020

Graag willen we relaties van Bekkenbodem4all uitnodigen voor een Patiënt Workshop & lunch, die op dinsdagochtend 24 maart in RAI Amsterdam door Bekkenbodem4All en WFIP wordt georganiseerd.
De Patiënt Workshop is tevens onderdeel van het Europese Congres van de Urologen (EAU) en komt dit jaar in de plaats van de Bekkenbodemdag.

Directe aanleiding voor deze workshop is onze aansluiting bij de WFIP, de World Federation of Incontinence Patients.
We denken dat we onze patiëntenbelangen in de toekomst nog beter kunnen behartigen door kennisuitwisseling en slimme samenwerking met patiëntenorganisaties uit andere landen.

Het thema van deze (Engelstalige) workshop luidt ‘How to reduce the long patient journey?’.

Er is daarbij zowel aandacht voor medische innovaties als een dialoog tussen patiënten en zorgprofessionals uit Nederland en Engeland: hoe verloopt shared decision making in de praktijk?, wat kunnen we van elkaar leren?
Verder wordt ingegaan op maatschappelijke initiatieven die  praktische problemen van incontinentieklachten aanpakken. Nieuwsgierig geworden? Bekijk het bijgevoegde programma met alle sprekers.

Toegang is gratis, mede dankzij een bijdrage van Medtronic. U wordt wel gevraagd zich van te voren aan te melden.

Dit kan door een mail te sturen aan info@bekkenbodem4all.nl (let op: NIET via www.events@wfip.org) met de volgende gegevens:

* naam,

* e-mailadres dat we voor correspondentie mogen gebruiken,

* telefoonnummer (liefst 06)

* functie/organisatie (indien van toepassing)

U ontvangt daarna een bevestiging.

Bekijk hier het programma: WFIP 2020 EAU Amsterdam Workshop Program

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Tine van den Bos
Voorzitter Stichting Bekkenbodem4all

Back To Top
X