skip to Main Content

Ulipristal (Esmya) opnieuw ter discussie

Een aantal vrouwen heeft dusdanig ernstige leverschade opgelopen tijdens het gebruik van ulipristal (Esmya), dat een levertransplantatie noodzakelijk was. Aanleiding voor het Europees Medicijnagentschap (EMA) om ulipristal nogmaals onder de loep te nemen. Met als gevolg een aanscherping van de voorschrijfregels. Hiermee staat het medicijn, dat al niet onomstreden was, opnieuw ter discussie.

Ulipristal is sinds 2012 op de Europese markt geregistreerd als preoperatieve behandeling van matige tot ernstige symptomen van myomen in de baarmoeder bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het actieve bestanddeel, ulipristalacetaat, is een selectieve receptormodulator die de werking van progesteron tegengaat en hierdoor de groei van het myoom remt. Dit zou tot minder bloedverlies moeten leiden, zodat de patiënt in een betere conditie de operatie ingaat. Inmiddels hebben ruim 700 duizend patiënten ulipristal gebruikt en leverproblemen zijn uit eerdere onderzoeken niet aan het licht gekomen. EMA ziet een ‘mogelijk’ verband tussen acht gevallen van ernstige leverschade en ulipristal. Dit lijkt misschien niet schrikbarend veel, maar ‘komt neer op een incidentie van ernstige leverschade van ongeveer één op honderdduizend cycli en dat risico is hoger dan je zou verwachten’, legt gynaecoloog Wouter Hehenkamp (VUmc) uit. ‘Daarnaast waren er nog zo’n zeventig gevallen van leverfunctiestoornissen van voorbijgaande aard. Waarschijnlijk een onderrapportage, want standaard monitoren van de lever stond nog niet in de richtlijn.’

Lees: Esmya opnieuw ter discussie
Medisch Contact

Back To Top
X