skip to Main Content
" IK HEB GEEN STRESS- INCONTINENTIE, JE MAAKT ME ZO AAN HET LACHEN "

Vergoeding bekkenfysiotherapie 2016

Indien u kampt met klachten en problemen in het buik- of bekkengebied, de lage (onder)rug of bekkenbodem kan een behandeltraject bij de bekkenbodemfysiotherapeut uitkomst bieden. Veelvoorkomende klachten die behandeld en in veel gevallen zelfs verholpen kunnen worden bij de bekkenfysiotherapeut zijn:

  • Ongewild urine- en/of ontlastingsverlies of moeizame ontlasting;
  • Darm-, blaas- of baarmoederverzakkingen;
  • Zwangerschaps- en bevallingsbegeleiding;
  • Pijn in het bekkengebied tijdens zwangerschap;
  • Pijnklachten bij geslachtsgemeenschap samenhangend met uw bekkenbodem;
  • Begeleiding in het natraject van operaties aan blaas, prostaat of baarmoeder;
  • Liespijn, een pijnlijke onderbuik of pijnklachten in de buurt van de geslachtsdelen of anus.

Doel bekkenfysiotherapie

Doel van deze vorm van fysiotherapie is het opnieuw leren gebruiken van de bekkenbodemspieren op een bewuste manier: herkenning, training en ontspanning van de spieren in het bekkengebied staan hierbij voorop. De bekkenfysiotherapeut staat u, indien nodig, ook bij met advies over bijvoorbeeld uw eet- en drinkgewoonten, toiletgedrag, uw houding, spierbelasting en het gebruik van eventuele hulpmiddelen zoals oefenballen of een bekkenband. In bepaalde gevallen wordt er gewerkt met speciale technieken of apparatuur, een aantal voorbeelden:

Biofeedback
In de vagina of anus wordt een staafje ingebracht zodat met elektrodes de activiteit in de bekkenbodem kan worden weergegeven op een beeldscherm.

Functionele elektrostimulatie (FES)
Bij deze techniek worden de bekkenbodemspieren gestimuleerd met lichte stroomstootjes, waardoor u er beter van bewust wordt om de juiste spiergroepen te trainen en gebruiken.

Vergoeding bekkenbodemfysiotherapie basiszorgverzekering

In hoeverre bekkenbodemfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Uw leeftijd;
  • Het gegeven of u aan een aandoening lijdt op de lijst chronische aandoeningen;

Patiënten tot 18 jaar

Indien uw kind de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en kampt met klachten in het bekkengebied, wordt eerst bepaald of deze klachten voortvloeien uit een aandoening die voorkomt op de lijst chronische aandoeningen.

De aandoening komt voor op de lijst met chronische aandoeningen
Alleen aandoeningen die op deze lijst zijn geplaatst komen volledig, zonder enige beperking, voor vergoeding in aanmerking. De lijst chronische aandoeningen kan op deze pagina worden bekeken.

De aandoening komt niet voor op de lijst met chronische aandoeningen
Indien de klachten voortvloeien uit een andere oorzaak dan één van de aandoeningen beschreven op de lijst chronische aandoeningen, krijgt uw kind de eerste 9 behandelingen vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste effect gehad? Dan kan uw kind aanvullend nogmaals 9 keer behandeld worden.

Eigen risico
Er geldt voor deze behandeling geen eigen risico.

Patiënten vanaf 18 jaar

Volwassenen krijgen bekkenfysiotherapie slechts beperkt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Ook in dit geval is bepalend of de klachten voortvloeien uit een aandoening die voorkomt op de lijst chronische aandoeningen.

De aandoening komt voor op de lijst met chronische aandoeningen
Indien de aandoening voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen, dient u als volwassene de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen (voor deze behandelingen kan overigens, zoals verderop in dit artikel zal blijken, een aanvullende verzekering worden afgesloten). Vanaf de 21e behandeling krijgt u, wederom pas na toestemming van uw zorgverzekeraar, alle vervolgbehandelingen volledig vergoed.

Uitzondering
Op bovenstaande hoofdregel geldt één uitzondering: indien u lijdt aan urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

De aandoening komt niet voor op de lijst met chronische aandoeningen
Indien uw klachten niet voortkomen uit een aandoening die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen, bent u aangewezen op een aanvullende zorgverzekering met fysiotherapiedekking voor de vergoeding van de behandelkosten van bekkenfysiotherapie (zie onderstaande informatie).

Eigen risico
Indien bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, geldt het door u afgesloten eigen risico.

Vergoeding bekkenbodemfysiotherapie aanvullende zorgverzekering

Bekkenfysiotherapieklachten die niet voortvloeien uit één van de aandoeningen beschreven in bovenstaand overzicht, komen voor eigen rekening of komen voor vergoeding in aanmerking via een aanvullende zorgverzekering met fysiotherapiedekking. U kunt bij de verschillende zorgverzekeraars kiezen uit een uiteenlopend aantal aanvullende pakketten of modulen die fysiotherapie tot op bepaalde hoogte vergoeden.

De vergoeding uit zich vaak in een maximaal aantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 9 behandelingen per jaar. Ook kan de verzekeraar een maximaal bedrag per jaar beschikbaar stellen voor fysiotherapie met een bepaald dekkingspercentage, bijvoorbeeld 100% vergoeding tot maximaal €500,- op jaarbasis.

Gecontracteerde zorgverleners
Bepaalde zorgverzekeraars werken met gecontracteerde zorgverleners. Door afspraken met deze zorgverzekeraars te maken kan zorg tegen een voordeligere prijs worden aangeboden. Kiest u voor een andere zorgverlener waar geen contract mee is afgesloten? In dat geval kan het zijn dat je de zorgkosten slechts beperkt of gedeeltelijk vergoed krijgt.

Wilt u weten hoeveel u precies vergoed kan krijgen vanuit de verschillende aanvullende zorgverzekeringen? Bekijk hier de vergoedingen bekkenfysiotherapie en vergelijk de dekking van bekken- en andere vormen van fysiotherapie bij verschillende zorgverzekeraars. De premies kunnen uiteenlopen omdat bepaalde verzekeraars ‘losse’ fysiotherapiemodulen aanbieden en andere verzekeraars totaalpakketten. Dat betekent dat naast fysiotherapie ook andere zaken voor vergoeding in aanmerking komen, zoals alternatieve geneeswijzen, brillen lenzen of vaccinaties. Voor totaalpakketten dient om deze reden vaak een hogere premie te worden betaald.

januari 2016
Redactie PGN

Back To Top
X