Ga naar hoofdinhoud

Verstandige keuzes in de urologie

Niet alle verstandige keuzes in de urologie lenen zich voor een gesprek met de patiënt, vinden urologen.
Onderzoeker Lionne Venderbos benoemt belemmeringen en kansen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog.

Het onderzoek van Venderbos is één van de 10 projecten die met subsidie van ZonMw in kaart brengen welke factoren en randvoorwaarden bijdragen aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Ook de mate van het gebruik van verstandige keuzes door artsen is onderwerp van onderzoek. Venderbos: ‘Eén van de meest opvallende conclusies in ons onderzoek is dat patiënten niet altijd open staan voor samen beslissen. Vooral urologen uit de Randstad vertellen dat sommige patiënten al zo duidelijk weten wat ze van de dokter willen, dat een gesprek over een verstandige keuze niet of onvoldoende wordt gevoerd.’

Voorbeeld

Ze geeft het voorbeeld van een antibiotica-recept. Bij een beginnende prostaatontsteking zonder koorts zegt de verstandige keuze (zie kader) dat een arts pas antibiotica uitschrijft als de urinekweek groei van bacteriën laat zien. ‘Maar sommige patiënten zijn niet van plan de spreekkamer zonder antibiotica-recept te verlaten’, vertelt Venderbos. ‘Enkele artsen vertelden dat ze soms zelfs inschatten of een patiënt boos zal worden, of een negatieve recensie op ZorgKaartNederland zal gaan plaatsen. Ook vrezen ze shopgedrag van patiënten.’

5 Verstandige Keuzes in de urologie

In 2014 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 5 urologische Verstandige Keuzes:

  1. Doe geen botscan bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen klein is.
  2. Begin bij een prostaatontsteking zonder koorts pas met antibiotica als de urinekweek groei van bacteriën laat zien.
  3. Maak niet standaard een balzakecho bij jongens met een niet ingedaalde bal.
  4. Maak niet standaard een CT-scan van de buik bij patiënten met bloed in de urine dat met het blote oog niet zichtbaar is.
  5. Kies niet standaard voor een buikecho of kijkonderzoek van de blaas bij terugkerende blaasontstekingen.

Knelpunten

In 2014 heeft de Nederlandse Vereniging voor Urologie 5 zogeheten verstandige keuzes vastgesteld (zie kader). Het onderzoek van Venderbos, postdoc onderzoeker bij de afdeling urologie van het Erasmus MC, is een eerste inventarisatie hoe deze vijf keuzes in de dagelijkse klinische praktijk gebruikt worden. De onderzoekers deden dossieronderzoek en stuurden een online vragenlijst rond onder urologen over knelpunten die de introductie van een innovatie kunnen belemmeren. ‘Helaas heeft hier slechts 10% van de urologen op gereageerd. Aanvullend hebben we wel 20 urologen uitgebreid geïnterviewd en een vragenlijst over gezamenlijke besluitvorming rondgestuurd naar patiënten’, vertelt Venderbos.

Lees het volledige artikel: verstandige keuzes in de urologie
Bron: zonmw.nl

Back To Top