skip to Main Content

Vrouwen delen ervaringen t.b.v. de richtlijn ‘prolaps’

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een groep vrouwen uitgenodigd deel te nemen aan een focusgroep. Ongeveer 12 vrouwen die behandeld zijn of behandeld worden vanwege verzakkinsproblematiek hebben hun ervaringen en ideeën gedeeld ten behoeve van het tot stand komen van de richtlijn ‘prolaps’. Een verslag van Thea Boele, een van de deelneemsters:

Verslag focusgroepsgesprek richtlijn verzakkingsproblematiek (prolaps)

Daar ik in aanmerking kom voor deelname aan dit gesprek heb ik me aangemeld, samen met twee forumleden van de Patientenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN). Als ik een kleine bijdrage kan leveren aan verbetering van zorg voor vrouwen met verzakkingsproblematiek zal ik dat ook proberen.

De avond werd geleid door:
Karin van Rijn – richtlijnondersteuner
Margreet Pols – adviseur van de orde van Medisch Specialisten
Viviane Dietz – gynaecologe in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven

Nadat we voorzien waren van koffie, thee en soep met broodjes hebben we ons voorgesteld. Er waren ongeveer 12 vrouwen aanwezig en ieder had haar eigen bijzonder verhaal, er werd dus ook aandachtig geluisterd. Er waren verhalen met een positieve afloop maar ook met een mindere en zelfs verschrikkelijke afloop.

Na de voorstelronde kwamen de vraagstellingen aan de orde en als eerst werd gevraagd hoe we ontdekten dat er een verzakking was en of we daar gelijk mee naar een arts zijn gegaan. Uit de antwoorden bleek dat dit voor ieder weer anders was. Sommige vrouwen bleven er best lang mee rondlopen, een enkeling raadpleegde gelijk een arts.

Andere vragen waren: hoe was het eerste consult bij de gynaecoloog… werd je gezegd wat hij/zij ging doen… werden er nog meer onderzoeken gedaan en zo ja door wie… werd je erbij betrokken om een beslissing te nemen voor eventuele verdere behandeling zoals een operatie… hoe was de begeleiding naar de operatie toe… kreeg je genoeg informatie, voelde je ruimte om vragen stellen… kreeg je duidelijke antwoorden… hoe ging het na de operatie… enz. En ook: wat kan verbeterd worden en wat juist niet… welke positieve punten moeten bewaard blijven.

Wat dan opvalt met zo’n klein groepje vrouwen is dat er toch veel verschillen zijn wat deze punten betreft. Sommige verschillen zijn echt ongelooflijk en soms gaat het om simpeler dingen.

Er waren vrouwen die voorafgaand aan de operatie geen informatie (bijvoorbeeld via een folder) kregen over wat er zou gebeuren tijdens de ingreep of hoe ze zich konden voorbereiden. Maar ook vrouwen die niet wisten wat je wel en niet mag NA de operatie. Er zijn toch nog vrouwen die niet weten wat ze mogen tillen bijvoorbeeld… is dat nu 1 kg of is het meer, mag ik douchen of in bad, hoe kom ik met een buikwond mijn bed uit zonder te vergaan van de pijn, van die simpele dingen die je in een folder mee kan geven. Het blijkt dus dat er nog ziekenhuizen zijn die geen folder meegeven… is het vergeten of hebben ze er geen in huis??

Dit was een zeer informatieve en ook boeiende avond die ik echt niet had willen missen! Dat er een richtlijn moet komen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor prolaps patiënten is meer dan gebleken op deze avond en ik hoop daar ook een steentje aan te hebben bijgedragen.

Thea Boele, vrijwilligster en telefonisch hulpverleenster PGN
Patientenvereniging Gynaecologie Nederland, 8 december 2012

Back To Top
X