Ga naar hoofdinhoud

Heeft u langdurige klachten na een operatie met een kunststof bandje of matje (in het Engels ‘mesh’ of ‘sling’ genoemd) om een verzakking, liesbreuk of incontinentie te verhelpen? En duren die langer dan drie maanden?
Het is belangrijk dat u goede nazorg krijgt. In deze brochure treft u een overzicht van mogelijke langdurige klachten en behandelingen aan.

Een aanvulling voor langdurige klachten bij het plaatsen van een bandje bij urrineverlies treft u hier aan:  Bijlage NVU
Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS. Het is een gezamenlijk initiatief van het RIVM, patiëntenorganisaties LOC Waardevolle zorg, Bekkenbodem4All en Patiëntenfederatie Nederland en lotgenotenorganisatie MeshedUp.

De volgende beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben eraan meegewerkt: de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA, sectie pijngeneeskunde), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie (NVGIC) en de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVV).

Webinar over nazorg voor patiënten met mesh-gerelateerde klachten
Bekkenbodem4All heeft ook een webinar georganiseerd over langdurige klachten na een operatie met een kunststof bandje of matje.

 

Back To Top