Ga naar hoofdinhoud

Samen staan we sterker. Word ambassadeur.

Stichting Bekkenbodem4All heeft als doel vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie te bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, zowel vanuit ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden en belangenbehartiging…..

Wat kan Stichting Bekkenbodem4all betekenen voor u als zorgverlener?

 • Stichting Bekkenbodem4All kan informatie en lotgenotencontact aan uw patiënten bieden.
 • Daarnaast hebben we vrijwilligers met hun ervaringsdeskundigheid.
  U kunt met vragen bij ons terecht.
 • Verder zetten we ons, onder meer via patiëntenparticipatie, in voor betere kwaliteit van preventie, informatie en zorg en daarmee een betere kwaliteit van leven. De bijdrage Stichting Bekkenbodem4All aan uw werk maakt de resultaten vaak waardevol voor patiënten en hun zorgverleners.
 • Wij kunnen meelezen en meedenken met nieuwe protocollen, richtlijnen etc.
 • Helpen van patiënten door het uitwisselen van informatie en ervaringen
 • Bevorderen van de bekendheid met de bekkenbodem en de daarbij behorende klachten bij het grote publiek, opdat deze brede maatschappelijke erkenning krijgt;
 • Geven van adequate voorlichting.
 • Bevorderen van onderzoek;
 • Uitwisselen van internationale ervaringen;
 • Samenwerken met overheden, zorgverzekeraars en de organisaties van de laatstgenoemden.
 • Samenwerken met organisaties met een vergelijkbaar doel, eventueel in federatief verband.

U kunt vanuit uw werk als zorgverlener veel bijdragen aan ons werk. Wat kunt u doen?
Word ambassadeur van Stichting Bekkenbodem4All:

 • Attendeer vrouwen op het bestaan van Stichting Bekkenbodem4All als u ziet dat  iemand, vrouw of man, veel vragen heeft en op zoek is naar informatie en empowerment, lotgenotencontact, of iemand die opkomt voor haar belangen.
 • Attendeer vrouwen, mannen  en collega’s op onze website met informatie en activiteiten.
 • Vraag onze folders en brochures aan, geef ze mee bij een afspraak en leg deze zichtbaar neer in de wacht- en behandelkamer.
 • Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van alles wat met de bekkenbodem van doen heeft.
 • Stel uw vragen aan ons.
 • Nodig ons uit om mee te denken over uw congres, onderzoek, zorgbeleid etc. Graag ruim van te voren.
 • Steun ons werk en word donateur. U ontvangt twee maal per jaar ons magazine Bekkenbodem op de Kaart.
 • Volg ons op en op Twitter en Facebook
 • Misschien wilt u een artikel schrijven voor ons magazine of wilt u meewerken aan informatie op onze website?
 • Wellicht kunnen we u benaderen als spreker op verschillende beurzen waar wij voor gevraagd worden.

Wilt u wat voor Stichting Bekkenbodem4All gaan betekenen? Stuur dan een mail naar voorzitter Tine van den Bos

 

Back To Top