Myomen, ook wel vleesbomen genoemd, zijn goedaardige knobbels die op verschillende plaatsen in de baarmoeder kunnen voorkomen. Ze bestaan voornamelijk uit spierweefsel. Ze kunnen in grootte enorm variëren, van speldenknop tot een grootte die kilo’s weegt. Vaak zijn er meerdere myomen in de baarmoeder aanwezig. Ze komen vooral voor in de vruchtbare levensfase. De meeste vrouwen met één of meer myomen hebben geen of weinig klachten. De ernst van de klachten is meer afhankelijk van de plaats dan van de grootte van de myomen. Ze hoeven alleen behandeld te worden als ze klachten veroorzaken. Meestal wordt eerst met medicijnen geprobeerd de klachten te verminderen. Pas als deze behandeling onvoldoende effect heeft adviseert men een operatie.

Lees: myomen

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Embolisatie

Een uterus embolisatie wordt gedaan door een interventieradioloog, een arts die gespecialiseerd is in o.a. het doen van ingrepen in bloedvaten. Via een katheter (buisje) in de lies worden kleine plastic of gelatine korreltjes gespoten in het bloedvat dat bloed toevoert naar het myoom. Hierdoor wordt het bloedvat afgesloten en gaat het myoom verschrompelen. Helemaal verdwijnen doet hij niet. Bij de aanwezigheid van meerdere myomen in de baarmoeder kunnen deze in één sessie geëmboliseerd worden.


Embolisatie myomen

MR-HIFU

MRI geleide High Intensity Focused Ultrasound is een behandelmethode voor vleesbomen (myomen) van de baarmoeder.

De behandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Tijdens de procedure ligt u op uw buik in een MRI scanner. In de MRI tafel zit een focused ultrasound transducer ingebouwd. Uit deze transducer komen geluidsgolven.
Door het bundelen van deze geluidsgolven op een bepaalde plaats (het brandpunt) in het myoom stijgt de temperatuur lokaal tot boven de 55°C waardoor weefsel kapot gaat. Op deze manier kan het myoom van buitenaf behandeld worden, zonder in het lichaam te snijden.

De behandeling heeft als doel dat het myoom krimpt en de klachten verminderen. De behandeling is niet geschikt voor alle typen vleesbomen. Een belangrijk criterium is dat de vleesboom goed bereikbaar moeten zijn voor het ultrageluid. Vooraf moet daarom altijd een MRI-scan worden gemaakt.
De behandeling is in Nederland op dit moment alleen in studieverband beschikbaar.
Meer informatie over deze studie, de MYCHOICE studie, is te vinden op de studiewebsite: De Mychoice Studie

Meer informatie over deze behandeling: mr-hifu UmcUtrecht

Zie ook de patiëntenfolder van het Isala: mr-hifu Isala