skip to Main Content

Persbericht Pleeback 20 mei

Oordeel College voor de Rechten van de Mens

College oordeelt over afwezigheid toiletten in treinen: wettelijk geen ongelijke behandeling, College adviseert provincie om eis voor toiletten op te nemen in aanbesteding, want toilet zorgt voor toegankelijkheid van de trein. #VNverdrag

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de provincie Gelderland de eis stelt dat in de treinen voldoende toiletten aanwezig zijn.
Het College heeft deze opvatting omdat zij vindt dat de lokale overheid verplicht is om invulling te geven aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Met deze opvatting komt het College in belangrijke mate tegemoet aan de klacht van een tweetal vrouwen Reni de Boer en Anne van de Koppel, alsmede de Patiëntenfederatie, de MS Vereniging Nederland, Bekkenbodem4All, Stomavereniging, CCUVN en de
Toiletalliantie die door ondersteuningsbrieven naar het College duidelijk hebben gemaakt dat het om een zeer grote groep gaat.

Klik hier voor het hele persbericht

 

Vrijwilligers gevraagd.

Heb je te maken gehad met bekkenbodemklachten, zoals chronische pijn, een verzakking, of problemen met plassen en/ of poepen? Man of vrouw.
Wil jij jouw ervaringen delen en daarmee anderen helpen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!  Word vrijwilliger.

Meer informatie? Klik hier

 

Alles over de Bekkenbodem

De bekkenbodem is een plaatvormige structuur die is opgebouwd uit spierbundels omgeven door stevig bindweefsel. De bekkenbodem sluit het bekken aan de onderkant trechtervormig af. De bekkenbodem ondersteunt de organen in het kleine bekken. Bij de vrouw zijn dit de blaas en plasbuis (urethra), de schede en baarmoeder (vagina en uterus) en de endeldarm (rectum). Bij de man zijn dit de blaas, prostaat en endeldarm.
De samenstelling en bouw van de bekkenbodem verschilt bij man en vrouw niet zo veel.

Stichting Bekkenbodem4All (B4A)

De patiëntenorganisatie die klaar staat voor de ruim één miljoen Nederlanders, vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodem klachten in de ruimste zin van het woord: Stichting Bekkenbodem4All.

Op deze website vindt u informatie over belangenbehartiging. Over onze inbreng in de richtlijnen die door de beroepsgroepen voor de behandeling worden opgezet. Maar we zijn er ook om mensen met klachten te ondersteunen via een telefonisch- of email consult.

Stichting Bekkenbodem4All is ontstaan met het samengaan van Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en Stichting Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN).

oproep_1_
Back To Top
X