Ga naar hoofdinhoud

Belangrijk bericht!

Geachte lezer van het Magazine Bekkenbodem op de Kaart,

In december hebben wij ons Magazine verstuurd in een papieren wikkel in plaats van een plastic hoesje. Dit hebben we gedaan met het oog op duurzaamheid, overigens ook het thema van dit nummer.

Enkele magazines hebben wij retour ontvangen van Post NL, zonder wikkel. Mocht u geen Magazine hebben ontvangen, wilt u dit dan melden via: info@bekkenbodem4all.nl dan krijgt u het Magazine alsnog toegestuurd.

U kunt het magazine ook in deze link lezen/ downloaden: Magazines Bekkenbodem op de kaart
Excuses voor ongemak, we gaan voor het volgende nummer kijken hoe we dit kunnen verbeteren!

Klachten en aandoeningen A t/m Z

Klachten en aandoeningen die te maken hebben met de bekkenbodem komen veel voor in Nederland. Ruim 1 miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bekkenbodemklachten, waarvan 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn van de hulpverlening en (mogelijk in hun eentje) lopen te ‘tobben’. Jammer, omdat er steeds meer goede behandelopties zijn.
Wij helpen u graag verder. Heeft u klachten? Weet u de naam van uw aandoening? Klik hieronder en lees meer over achtergronden en behandelmogelijkheden.

Stichting Bekkenbodem4All is een patiëntenorganisatie voor vrouwen, mannen en kinderen met tijdelijke en chronische klachten en aandoeningen in de bekkenbodem, het gebied ‘tussen de navel en het kruis’. Ook zijn we er voor vrouwen met gynaecologische aandoeningen. In totaal zijn er meer dan een miljoen mensen die hiermee te maken hebben.

Bekkenbodem4All is een stichting voor en door patiënten, grotendeels vrijwilligers, en we zetten ons met veel enthousiasme in voor u! Of u nu hulp zoekt, of uw eigen ervaringen wil inzetten voor onze organisatie: u bent van harte welkom!

Doelgroep

De doelgroep blijft aanzienlijk. Eén miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bekkenbodemklachten, waarvan 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn van de hulpverlening en (mogelijk in hun eentje) lopen te ‘tobben’. Jammer, omdat er steeds meer goede behandelopties zijn. Het blijft dan ook een voortdurende uitdaging voor ons om de bewustwording te vergroten en het taboe rond bekkenbodemaandoeningen te doorbreken. De website, Facebook en Twitter vormen daarvoor een belangrijke bron van informatie.

Doelstelling

Patiënten met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, vanuit zowel ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden.

 

 

Back To Top