Stichting Bekkenbodem4All werkt nauw samen met andere patiëntenorganisaties,
wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, ministeries etc.

Incoclub:
De Incoclub is een internetinitiatief voor en door mensen met incontinentieklachten, een virtuele ontmoetingsplaats voor mensen die met urine- of ontlastingsincontinentie te maken hebben.
Om lotgenoten met bekkenbodem- en incontinentieklachten met elkaar in contact te brengen,werkt B4A samen met de Incoclub. U kunt gratis lid worden van de Incoclub.
Hierdoor hebt u toegang tot veel informatie, een actief forum en een dagelijkse mogelijkheid vragen, meningen en ervaringen uit te wisselen in een chatbox.
Meer informatie of aanmelden bij de Incoclub

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP):
De ICP  behartigt de belangen van mensen met interstitiële cystitis (IC) of blaaspijnsyndroom in relatie tot hun ziekte. Bekkenbodem4All en ICP hebben een gezamenlijke Medische Advies Raad (MAR)

PatiëntenFederatie Nederland:
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt  ruim 160 patiëntenorganisaties.
We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. NPCF

NVOG/WBB:
Nederlandse Vereniging Obstetrie Gynaecologie/ Werkgroep Bekkenbodem NVOG

NVU/WeFURU:
Nederlandse Vereniging voor Urologie/Werkgroep Functionele Reconstructieve Urologie NVU

NVFB:
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenbodemproblematiek NVFB

V&VN:
Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden V&VN

PGO Support:
PGOsupport ondersteunt cliëntenorganisaties – netwerkverbanden van en voor mensen met een aandoening of beperking – met raad en daad. PGOsupport

VWS:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS

Help onze organisatie

Door (eenmalig) donateur of vrijwilliger te worden, kan je een verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze uitdagende aandoening. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin bekkenbodemproblemen beter begrepen en behandeld worden