De stichting Bekkenbodem4All ontwikkelt- en stelt het volgende informatiemateriaal kosteloos ter beschikking aan haar leden/donateurs.


Kosteloze beschikbaarheid informatiemateriaal voor patiënten en professionals

In alle gevallen worden uitsluitend portokosten doorberekend en in sommige gevallen word het aantal te verstrekken brochures gemaximeerd. Te denken valt aan de volgende materialen:

  • Flyer met daarin alle contactgegevens en activiteiten van Stichting Bekkenbodem4All. Hét platform dat spreekt namens- en de belangen behartigt van 1 miljoen mensen met bekkenbodem gerelateerde problemen -> max 100 per keer.
  • Informatiebrochure: ‘Wat is en doet een bekkenbodem’ -> max 100 per keer.
  • Magazine Bekkenbodem op de Kaart: Deze wordt 2x per jaar verzonden aan donateurs en meerdere exemplaren aan Bekkenbodem Centra. Daarnaast worden deze uitgedeeld op beurzen, congressen en informatiebijeenkomsten voor patiënten.

Bent u (nog) geen lid/donateur van Stichting Bekkenbodem4All maar heeft u wel belangstelling voor 1 of meer brochures, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: contact

Help onze organisatie

Door (eenmalig) donateur of vrijwilliger te worden, kan je een verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze uitdagende aandoening. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin bekkenbodemproblemen beter begrepen en behandeld worden