Ga naar hoofdinhoud

Over ons

Doel

De stichting heeft als doel vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie te bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, zowel vanuit ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden en belangenbehartiging…

Middelen

De stichting tracht dit doel te bereiken door het:

  • Organiseren en bevorderen van ervaringsgenoten contact;
  • Helpen van patiënten door het uitwisselen van informatie en ervaringen
  • Bevorderen van de bekendheid met de bekkenbodem en de daarbij behorende klachten bij het grote publiek, opdat deze brede maatschappelijke erkenning krijgt;
  • Geven van adequate voorlichting;
  • Bevorderen van onderzoek;
  • Uitwisselen van internationale ervaringen;
  • Samenwerken met overheden, zorgverzekeraars en de organisaties van de laatstgenoemden;
  • Samenwerken met organisaties met een vergelijkbaar doel, eventueel in federatief verband.

Geschiedenis SBP

Inleiding

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) bestaat sinds 2001 en is dé patiëntenorganisatie die spreekt namens- en de belangen behartigt van één miljoen mensen met bekkenbodem gerelateerde klachten. SBP is erkend als een landelijk werkende Patiënten en Gehandicapten Organisatie (PGO) en beschikt over de ANBI-status.

De SBP is per 1 januari 2017 omgevormd tot Stichting Bekkenbodem4All 

Geschiedenis van de PGN

In de jaren 70 werd de werkgroep Vrouwen Zonder Baarmoeder opgericht uit protest tegen het feit dat er per jaar meer dan 30.000 baarmoeders werden verwijderd. In 1987 sloot de VZB zich aan bij  de Federatie Vrouwenzelfhulp. In 1989 veranderde de naam in Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie (VZG) met werkgroepen in het hele land.

In 1993 werd de VZG door het ministerie van WVC (nu VWS) gevraagd deel te nemen aan de werkgroep ‘Integratie van ervaringsdeskundigheid in de gynaecologische praktijk’ als onderdeel van het ‘Werkprogramma Vrouwenhulpverlening’. Marlies Bosch, landelijk coördinator van de VZG, werd daar secretaris van. Dit resulteerde in 1995 in de opzet van een VZG-spreekuur in o.a. het Academisch Ziekenhuis in Groningen, onder leiding van een projectleider. Gaandeweg kwam de nadruk meer te liggen op de voorbereiding op een mogelijke ingreep of behandeling in plaats van de verwerking na een operatie.

In 2004 sloot de Federatie en daarmee de VZG landelijk haar deuren door een subsidie stop maar de VZG ging door in Groningen onder de naam stichting Informatie Centrum Gynaecologie (ICG). Ook de subsidie daarvoor werd stopgezet, en de naam werd veranderend in Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN). Er werd een goede website opgezet, waar honderdduizenden vrouwen een bezoek aan brengen. Ook de telefonische hulplijn en e-mail consulten zijn een succes.


In 2015 wordt duidelijk dat bundeling van krachten alleen nog toekomst heeft en besluit het bestuur zichzelf als Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN) op te heffen en alle activiteiten te integreren in de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) die daarvoor haar naam verandert in Stichting Bekkenbodem4All.

Zo staan we samen sterk voor alle 1 miljoen vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodemproblemen.

Back To Top