Doel

Patiënten met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, vanuit zowel ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden.

Wij doen dit door

 • Het geven van objectieve informatie en voorlichting;
 • Het ondersteunen en met elkaar in contact brengen van ervaringsgenoten
 • Het delen van de belangen van patiënten
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Onze doelstellingen

 • Het tot stand brengen, bevorderen en versterken van contacten tussen patiënten/lotgenoten en/of hun naasten (ervarings/lotgenotencontact)
 • Het bevorderen van kennis over bekkenbodemklachten, de diagnostiek, de geneesmiddelen en de behandeling (informatievoorziening)
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten (belangenbehartiging)
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijk onderzoek)

Nevendoelstelling van de stichting is

 • Organiseren en bevorderen van ervaringsgenoten contact;
 • Helpen van patiënten door het uitwisselen van informatie en ervaringen
 • Bevorderen van de bekendheid met de bekkenbodem en de daarbij behorende klachten bij het grote publiek, opdat deze brede maatschappelijke erkenning krijgt;
 • Geven van adequate voorlichting;
 • Bevorderen van onderzoek;
 • Uitwisselen van internationale ervaringen;
 • Samenwerken met overheden, zorgverzekeraars en de organisaties van de laatstgenoemden;
 • Samenwerken met organisaties met een vergelijkbaar doel, eventueel in federatief verband.

Middelen

De stichting tracht dit doel te bereiken door het:

 • Het streven naar structurele samenwerking met andere (patiënten) organisaties en contactgroepen, zo mogelijk in de vorm van een federatief verband om optimale effectiviteit en efficiency te bereiken.

Wie zijn wij?

Bestuur en bureau Stichting Bekkenbodem4All:

Bestuur

Tine van den Bos
Voorzitter

tinevandenbos@bekkenbodem4all.nl

Lena Hillenga
Penningmeester.
Sponsoren en relatiebeheer.

lenahillenga@bekkenbodem4all.nl

Thea Boele
Secretaris.
Aanspreekpunt beurzen en congressen

theaboele@bekkenbodem4all.nl


Bureau

Marlies Bosch
Public relations
marliesbosch@bekkenbodem4all.nl
Monica de Heide
Coördinator / uitvoerend secretaris
monicadeheide@bekkenbodem4all.nl

Medische Advies Raad (MAR) Bekkenbodem4All

Bekkenbodem4All wordt bijgestaan door een Medische Advies Raad (MAR). Deze bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in alle aspecten van de bekkenbodem en gynaecologie.

De MAR van Bekkenbodem4All is nu als volgt samengesteld:

 • Dr.Manon Kerkhof, uro-gynaecoloog Currilion
 • Dr. Alec Malmberg, gynaecoloog UMCG Groningen
 • Dr. Bert Messelink, uroloog/seksuoloog NVVS, MCL Leeuwarden
 • Dr.Bram ter Harmsel, gynaecoloog, Roosevelt Kliniek Leiden/Delft
 • Prof.dr.Huub van der Vaart, hoogleraar uro-gynaecologie UMCU Utrecht en Bergman Clinics Hilversum
 • Mw. Annemarie van der Steen, gynaecoloog ZGT Almelo
 • Mw. Gea Willems, continentieverpleegkundige Verian
 • Mw. Fetske Hogen Esch, bekkenfysiotherapeut bij Hogen Esch en F-act Pelvic Pain Clinic
 • Dr. Bob Bloemendaal: chirurg in Reinier de Graaf ziekenhuis met o.a. aandachtsgebieden bekkenbodemchirurgie en proctologie
 • Dr. Jackeline Russ: huisarts in Zoetermeer en kaderhuisarts uro-gynaecologie
 • Dr. Marjo Ramakers:  arts-seksuoloog NVVS, Censere Voorschoten
 • Dr. Zlatan Mujagic: Maag-darm-leverarts bij het MUMC

Reglement Medische Adviesraad

Help onze organisatie

Door (eenmalig) donateur of vrijwilliger te worden, kan je een verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze uitdagende aandoening. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin bekkenbodemproblemen beter begrepen en behandeld worden