Sponsoren staan op alfabetische volgorde

Bij Abena willen we dagelijks het verschil maken in het leven van mensen. Dat doen we door oplossingen te bieden die de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Voor mannen, vrouwen, kinderen, baby’s, maar ook voor mantelzorgers die dag in en uit voor anderen klaarstaan. De gezondheid van mens en milieu staat altijd centraal in alles wat we doen.  https://www.abena.nl/

Attends heeft meer dan 40 jaar ervaring in het bieden van incontinentiebescherming aan consumenten, zorgmedewerkers en professionals in de gezondheidszorg overal ter wereld. We bieden een grote verscheidenheid aan producten voor alle niveaus en typen incontinentie voor zowel vrouwen als mannen. Zo kunt u eenvoudig het product vinden dat het best past bij u en uw levensstijl. Probeer onze eenvoudige handleiding om de juiste incontinentieproducten voor u te vinden. https://www.attends.nl/

Medtronic is een van ’s werelds grootste bedrijven op het gebied van de medische technologie. 
Door innovatie en samenwerking helpt Medtronic bij het verlichten van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van levens. Het afgelopen jaar hebben wereldwijd meer dan 72 miljoen mensen baat gehad bij onze medische therapieën ter behandeling van meer dan 70 veelvoorkomende aandoeningen. https://www.medtronic.com/nl-nl/index.html

Novuqare heeft de ambitie om met haar unieke innovatieve medisch- technologische oplossingen de gezondheidszorg te verbeteren. Daar zetten onze medewerkers zich volledig voor in. Wij werken samen met zorgprofessionals en patiënten aan verschillende onderzoeken en projecten om innovaties te initiëren en klinisch relevante oplossingen te ontwikkelen. Plus deze toegankelijk te maken tegen aanvaardbare kosten. 
Uiteindelijk willen wij hierdoor bereiken dat iedere zorgverlener en patiënt optimaal gebruik kan maken van onze oplossingen. https://www.novuqare.com/

TENA is een merk van Essity, een internationaal toonaangevend hygiëne- en gezondheidsbedrijf. Met meer dan 60 jaar ervaring is TENA wereldwijd het # 1 merk voor continentiezorg van volwassenen*. TENA biedt een compleet assortiment absorberende en huidverzorgingsproducten. Ook ontwikkelt TENA digitale oplossingen rondom continentiezorg, afgestemd op de behoeften van individuen, mantelzorgers en professionals in de gezondheidszorg. https://www.essity.nl/

Spelregels, ze zijn er niet voor niets……

Bekkenbodem4All (B4A) is een door VWS gesubsidieerde patiëntenorganisatie die optreedt als spreekbuis en belangenbehartiger van 1 miljoen mensen met bekkenbodemproblemen (BBP). Stichting B4A heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat zij aan een aantal voorwaarden voldoet om bij de Belastingdienst als ANBI geregistreerd te zijn.

Gelukkig weten steeds meer patiënten onze organisatie te vinden. Ook professionals zijn zich steeds meer bewust dat actieve betrokkenheid van patiënten en gedeelde besluitvorming leidt tot betere zorg!

Tegelijkertijd is de subsidie gehalveerd en wil B4A haar vrijwillige activiteiten in de toekomst kunnen blijven uitvoeren/uitbouwen. Naast krachtenbundeling op inhoud (met collegapatiëntenorganisaties, wetenschappelijke en beroepsorganisaties) is ook financiële ondersteuning onontbeerlijk.

We zijn blij dat we kunnen rekenen op een groeiende groep trouwe en zeer gewaardeerde sponsoren. Fijn, omdat bij diagnostiek en behandeling van BBP immers heel veel spelers betrokken zijn. Net als bij een schaakspel, bieden spelregels veel duidelijkheid! Zo vindt B4A het belangrijk dat het voor alle spelers in het veld, inclusief onze leden/donateurs klip en klaar is waar deze gelden vandaan komen en wat onze tegenprestatie is. Met iedere sponsor wordt dan ook een contract (gedragscode) ondertekend met afspraken over wat wel en niet mag. Door deze gedragscode kan B4A haar onafhankelijke positie bewaren en wordt voorkomen dat ongepaste invloed wordt uitgeoefend of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.

Medisch inhoudelijk laten wij ons ondersteunen door de Medische Advies Raad en vullen dit vanuit eigen geledingen aan met (ervarings)deskundigheid. Sponsoren (actief op het gebied van Bekkenbodemzorg) hebben ieder hun eigen reden om samen te werken met B4A. Naast overtuiging en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), speelt in veel gevallen ook een ‘Gun-factor’ mee en wij zijn hen daarvoor erkentelijk.

Help onze organisatie

Door (eenmalig) donateur of vrijwilliger te worden, kan je een verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze uitdagende aandoening. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin bekkenbodemproblemen beter begrepen en behandeld worden