KBO-Brabant en I4NATURE slaan op de trom voor meer toegankelijke openbare toiletten met Carnavalslied!

Nederland kan een voorbeeld nemen aan omringende landen: daar zijn toegankelijke openbare toiletten veel makkelijker te vinden. Voor veel mensen is onzekerheid over de aanwezigheid van een toegankelijke openbare toiletreden om er niet op uit te trekken. Feit is dat dit voor alle doelgroepen en alle leeftijden in de samenleving geldt. Hier moet iets aan gedaan worden.

KBO-Brabanten I4NATUREtrappen de campagne af met een carnavalslied. KBO-Brabant is een belangenvereniging van en voor senioren, I4NATURE is een podium voor jongeren. Want het netwerk en de denkkracht van jong en oud kunnen elkaar enorm versterken. Bovendien raakt het toiletprobleem jong en oud. Om maar iets te noemen: wie kent het niet, je loopt door de supermarkt en je (klein)kind roept: ‘Ik moet plassen’. En daarnaast: juist met carnaval wordt het tekort aan toegankelijke toiletten een heel zichtbaar probleem. Met de campagne willen KBO-Brabant en I4NATURE er voor zorgen dat er in Noord-Brabant meer toegankelijke openbare toiletten komen.

Hoge Nood
De campagne moet bereiken dat de  Hoge Nood app meer bekend wordt en gebruikt gaat worden. Op deze app zijn alle openbare toiletten te vinden. Het zou mooi zijn als er iedere 500 meter een toegankelijk openbaar toilet binnen elke bebouwde kom van Noord-Brabant te vinden is. Streefdatum 1 januari 2023. Gemiddeld komt dat neer op een verdrievoudiging per vierkante kilometer van het huidige aantal openbare toiletten in Noord-Brabant.

Dit willen we bereiken door bewustwording van de noodzaak bij het grote publiek, provinciale en gemeentelijke besluitvormers. Bovendien willen we zoveel mogelijk organisaties er toe bewegen om deel te nemen.

Carnavalslied Op oew blaas wordt nie gelet!
Er is een prachtig carnavalslied gemaakt, samen met vrijwilligers en professionals, jong en oud. Met dit lied wordt het tekort aan openbare toiletten aan de kaak gesteld. De videoclip staat online.

U vind het carnavalslied hier op  YouTube

U mag dit zoveel mogelijk delen.

Vergelijkbare berichten