Heeft u te maken met vleesbomen (myomen) en heeft uw gynaecoloog een behandeling met medicijnen voorgesteld, of wilt u daarover meer van weten?

Sinds enige tijd werken Nederlandse gynaecologen van het Amsterdam UMC samen met diverse ziekenhuizen in Nederland, om een relatief nieuw middel (Esmya) te testen op effectiviteit ten opzichte van standaard behandelingen bij vleesbomen: de MYOMEX-studie. Esmya is de merknaam van dit medicijn, en ‘ulipristal’ de werkzame stof.

Esmya wordt voorgeschreven in kuren van 3 maanden: u gebruikt 3 of 4 kuren van 3 maanden. Tijdens de kuren wordt u meestal niet ongesteld. Na de 3e (of 4e, afhankelijk van wat u met uw arts besluit) kuur wacht u af of de klachten weg blijven. Er zijn al bijna een miljoen vrouwen wereldwijd met dit middel behandeld. Daardoor weten de gynaecologen inmiddels dat het middel veilig is en dat er voor veel vrouwen een positief effect is op de klachten die ze van de myomen ervaren: het bloedverlies wordt minder en/of de myomen slinken.

Toch zijn er nog vragen: bij wie werkt het middel goed en bij wie minder goed? Als u voor de keuze staat een ingrijpende behandeling te ondergaan (zoals een baarmoederverwijdering, embolisatiebehandeling of myoomverwijdering): hoe goed werkt dit middel om deze behandelingen te voorkomen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nu de MYOMEX-2 studie gestart. Vrouwen met klachten van myomen waarvoor ze een operatie overwegen (baarmoederverwijdering, embolisatie of myoomverwijdering) kunnen meedoen. Als u meedoet met dit onderzoek dan loot u ofwel voor het medicijn ofwel voor de operatieve behandeling van uw keuze. Hierdoor ontstaan er twee groepen die gelijke kenmerken hebben en goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarmee hopen de gynaecologen de vraag te kunnen beantwoorden voor wie een operatie beter is, en bij wie door het gebruik van Esmya een operatie voorkomen kan worden.

Iedere behandeling (operatie of medicijnen) heeft kans op bijwerkingen of complicaties. Het risico hierop is bij een operatie veel groter dan bij het gebruik van Esmya. Maar ook bij Esmya kunnen bijwerkingen optreden: 10% van de vrouwen noemt dat ze vaker hoofdpijn heeft dan anders tijdens de kuur. Een extreem zeldzame bijwerking is leverschade. Er zijn veel medicijnen die dat risico kennen (o.a. de pijnstiller Diclofenac, of het medicijn tegen een blaasontsteking Nitrofurantoine). Bij Esmya is de kans hierop zeer klein: ongeveer bij 1 op de 100.000 vrouwen treedt ernstige leverschade op. Om dit te voorkomen controleren de gynaecologen bij vrouwen die het medicijn gebruiken de leverfunctie door regelmatige bloedafname. In het (onwaarschijnlijke) geval van leverschade kan er dan op tijd worden gestopt met het medicijn en kan de lever zich herstellen. Binnen de studie is dat nog niet voorgekomen.

In Nederland kunt u het medicijn op dit moment alleen krijgen als u mee doet met de studie en als u vervolgens ‘ingeloot wordt’ voor het medicijn. Op die manier krijgen we het snelst het antwoord op de vraag hoeveel effect het middel heeft op de klachten van de myomen vergeleken met operaties, en voor wie het meest geschikt is.

Wilt u meer weten? Op de website  zorgevaluatienederland/myomex-2 vindt u meer informatie over de studie, deelnemende ziekenhuizen, en informatie filmpjes.

Vergelijkbare berichten