Wat te doen bij klachten na een operatie met een ‘matje’?

Heeft u langdurige klachten na een operatie met een kunststof bandje of matje (in het Engels ‘mesh’ of ‘sling’ genoemd) om een verzakking, liesbreuk of incontinentie te verhelpen? En duren die langer dan drie maanden?
Het is belangrijk dat u goede nazorg krijgt. In dit overzicht brochure rivm treft u een overzicht van mogelijke langdurige klachten en behandelingen aan.

Een aanvulling voor langdurige klachten bij het plaatsen van een bandje bij urineverlies treft u hier Bijlage NVU aan. Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS. Het is een gezamenlijk initiatief van het RIVM, patiëntenorganisaties LOC Waardevolle zorg, Bekkenbodem4All en Patiëntenfederatie Nederland en lotgenotenorganisatie MeshedUp.

De volgende beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben eraan meegewerkt: de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA, sectie pijngeneeskunde), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie (NVGIC) en de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVV).

Zie ook: Brochure voor patiënten met langdurige gezondheidsklachten na plaatsen mesh-implantaat

Vergelijkbare berichten