Er is in de media veel aandacht voor bekkenbodemklachten bij vrouwen, maar ook bij mannen komen deze klachten vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan urine-incontinentie, bekkenpijn of erectieproblemen. Om meer aandacht en erkenning te geven aan de behandelingsmogelijkheden voor deze klachten bij mannen, werkte Stichting Bekkenbodem4All mee aan een de juli-uitgave van Clique, behorend bij Elsevier Magazine. De 8 laatste pagina’s van dit blad zijn volledig gewijd aan bekkenklachten van mannen. Bekkenbodem4All voorzitter Tine van den Bos legt uit welke – vaak relatief eenvoudige – behandelingsmogeljjkheden er zijn, en roept mannen op om de gang naar de huisarts te maken. Lees er meer over via:
Clique Magazine juli 2020 (Pagina 32-33)

Eén op de vijf mannen boven de 65 jaar heeft last van ongewild urineverlies. Omdat mannen hier vaak jarenlang mee blijven tobben voordat zet de stap naar de huisarts zetten, wordt hun kwaliteit van leven lager. Het hoort nu eenmaal bij de gevorderde leeftijd en er kan toch weinig aan worden gedaan, denkt men. En dan is er ook het schaamtegevoel om er mee naar buiten te komen. Tine van den Bos is voorzitter van patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All, die hier verandering in wil aanbrengen.

De stap naar de huisarts is altijd het beste maar veel mensen kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Patiëntenorganisaties nemen die rol op zich en maken zich ook sterk voor een zo goed mogelijke medische behandeling.

Mensen met incontinentieproblemen gaan vaak minder drinken, naar buiten of sporten. Allemaal symptoombestrijding, stelt Van den Bos. “In ons land kunnen we incontinentieproblemen heel goed oplossen, als men eenmaal over de drempel van de huisarts is. Er zijn in ons land 3,5 tot 4 miljoen mensen met plasklachten. Je hoeft deze echt niet te accepteren. Er staat immers een heel leger van deskundigen klaar om je te helpen.”

Volop medische zorg beschikbaar

Bekkenfysiotherapeuten kunnen patiënten vaak helpen om hun incontinentie onder controle krijgen. Continentieverpleegkundigen adviseren over aanschaf en gebruik van passende materialen.

Is men eenmaal bij de uroloog, dan zal deze samen met de patiënt bekijken wat de meest passende behandelwijze is.

Een heel goed advies is om met lotgenoten contact te zoeken, of in elk geval één vertrouwenspersoon waarbij je je verhaal kunt doen. Het gevoel van schaamte kan minder worden en de drempel verlagen om bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur te plannen dat door diverse patiëntenorganisaties wordt aangeboden.

Veel mensen zijn ook onbekend met het feit dat veel incontinentiemateriaal wel degelijk wordt vergoed door de verzekeraars. Functioneringsgericht voorschrijven is tegenwoordig hierbij de norm, waarbij de behoeftes van de patiënt echt centraal staan. Heel bijzonder voor Nederland, aldus Van den Bos die graag nog een oproep aan de gemeenten wil doen.

 

 

Vergelijkbare berichten