Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan informatie, lotgenotencontact en ervaringsverhalen omtrent preventie en voorstadia van  bijvoorbeeld baarmoederhalskanker. 

Stichting Olijf vindt samen met Stichting Bekkenbodem4All (B4All), het aandacht geven aan preventie van gynaecologische kanker belangrijk.
Om deze reden willen wij vrouwen bewustmaken van het belang van het bevolkingsonderzoek en het op tijd naar de huisarts gaan bij klachten.

Heb je interesse om deel te nemen aan de werkgroep?
Neem contact op met Lena Hillenga via email: lenahillenga@bekkenbodem4all.nl

Vergelijkbare berichten