Zeldzame Engel Award voor dr. Arendsen

Op 28 februari jl. zijn de Zeldzame Engel Awards uitgereikt aan mensen die zich volgens een deskundige jury op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor zeldzame ziekten.

Zeldzame engel in de categorie ‘medicus/wetenschapper’ is dr. Erik Arendsen, uroloog en pionier op het gebied van Interstitiële Cystitis ofwel het blaaspijnsyndroom (IC/BPS); hij was één van de eerste specialisten in Nederland die de complexiteit van deze chronische blaasaandoening onderkende.

Dr. Arendsen zet zich al ruim 40 jaar in om IC/BPS op de kaart te zetten. Hij is een autoriteit op het gebied van IC/BPS, zowel nationaal als internationaal. Tijdens zijn indrukwekkende carrière heeft hij zijn specialistische kennis en klinische ervaring gedeeld met andere behandelaars. Dit doet hij ook in wetenschappelijke publicaties en op internationale congressen. Hij erkende al vroeg dat urologisch verpleegkundigen een belangrijke rol kunnen spelen bij de klinische behandeling. Ook is hij is altijd blijven openstaan voor veelbelovende nieuwe ontwikkelingen en behandelingen.

Voor de patiënten is dr. Arendsen al decennia lang een empathische rots in de branding, ook toen IC/BPS een tijdlang werd beschouwd als vrouwenkwaal of een psychologisch probleem. Als clinicus heeft hij altijd veel begrip getoond voor de patiënten. De behandeling is moeilijk en tijdrovend want het is steeds een puzzeltocht om samen met een individuele patiënt op zoek te gaan naar de meest optimale behandeling.

In 2016 heeft dr. Arendsen succesvol een blaascentrum opgezet binnen Andros Clinics waarin wordt gestreefd naar een optimale behandeling van IC/BPS. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team met een multimodale benadering en een individueel traject voor elke patiënt. In 2022 heeft hij ook meegewerkt aan een nascholingscursus om IC/BPS meer onder de aandacht te brengen van huisartsen.

In 2023 viert de ICP patiëntenvereniging haar 25-jarig jubileum en vanaf de oprichting heeft dr. Arendsen de vereniging een warm hart toegedragen. Hij is altijd een steunpilaar geweest voor de ICP, eerst als lid van de Medische Advies Raad en in de laatste jaren ook als bestuurslid van de vereniging. Namens alle leden feliciteert de ICP dr. Arendsen van harte met deze bijzondere prijs en de welverdiende erkenning voor zijn jarenlange inzet voor mensen met IC/BPS.

Zeldzame ziektendag valt op de laatste dag van februari en dan wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor mensen met een zeldzame ziekte. In Nederland gaat het om 1 miljoen mensen. De Zeldzame Engel Awards worden uitgereikt door de VSOP (de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen). Dit jaar vond de uitreiking plaats in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Vergelijkbare berichten