Om zindelijk te worden moeten kinderen zover zijn dat ze dit begrijpen, willen en kunnen. Zo moeten ze kunnen voelen wanneer ze een plas of poep moeten doen, ze moeten begrijpen waarvoor een potje of wc dient en ze moeten willen meewerken. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun 2e en 4e levensjaar

Soms verloopt het proces van zindelijkheid langzamer of zijn er klachten op het gebied van het plassen en poepen. De klachten kunnen bestaan uit plasklachten zoals niet goed kunnen plassen of niet leeg plassen, heel vaak plassen, urineverlies ( van druppel tot alles) en blaasontstekingen.  Daarnaast kunnen klachten op het gebied van het ontlasten ontstaan zoals pijn bij het poepen,  buikpijn, obstipatie en ontlastingverlies, en verder uit enuresis ( bedplassen).

Lees verder: Problemen in de bekkenregio
Zie meer info: Nederlandse Vereniging voor Continentie bij kinderen

Obstipatie op kinderleeftijd

Fysiotherapie is een van de mogelijkheden om kinderen met obstipatie te behandelen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze behandeling zeer effectief is.

Ontlastingsproblematiek op basis van obstipatie komt bij kinderen veel voor. Deze problematiek wordt gekenmerkt door pijnlijke, harde en onregelmatige defecatie, vaak in combinatie met feces-incontinentie (onvrijwillig verlies van ontlasting) en buikpijn. Jaarlijks presenteren zich per huisartsenpraktijk twaalf tot vijftien kinderen (in de leeftijdscategorie 0-17 jaar) met ontlastingsklachten. Bij veertig procent van de kinderen ontstaan deze klachten al in het eerste levensjaar en is sprake van een toename van de ernst van de obstipatie naarmate deze langer aanhoudt.

Lees verder: Obstipatie problemen.

Informatie voor ouders over bedplassen of enuresis

Wat is bedplassen?

Men spreekt van bedplassen vanaf de leeftijd van 5 jaar (ook wel enuresis genoemd) wanneer een kind ( of volwassene)  tijdens de slaap in bed plast . Dit kan zo nu en dan gebeuren maar ook elke nacht.
Bedplassen komt vaak voor. Op de leeftijd van vijf-zes jaar is nog 15 % van de kinderen in de nacht nat. Op de leeftijd van  7 jaar nog altijd 10 % en op de leeftijd van `12 jaar nog 3-4 % van de kinderen. Helaas plassen 1-2% van de volwassenen blijvend in de nacht in bed.
Bedplassen kan in families voorkomen en het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
De kans om spontaan en zonder hulp droog te blijven in de nacht is erg klein als je op de leeftijd van zeven jaar nog alle nachten nat bent.
De impact van het probleem is groot voor zowel het kind als het gezin. Het goede nieuws is dat een goede adequate training op maat zinvol is en in heel veel gevallen succesvol.

Lees verder: Informatie over bedplassen

Indicaties voor gespecialiseerde fysiotherapie

  • urine incontinentie ( van druppelverlies tot verlies van volledige plas)
  • overactiviteit van de blaas met aandrangincontinentie en hoge mictiefrequentie
  • urineweginfecties ( mogelijk op basis van disfunctioneel plassen)
  • enuresis ( monosymptomatisch en niet-monosymptomatisch)
  • feces incontinentie
  • obstipatie
  • chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
  • angst om te ontlasten of te plassen
  • problemen op gebied van seksualiteit (adolescenten)
  • vertraagde ontwikkeling van de zindelijkheid

Zie voor bekkenfysiotherapie bij kinderen: bekkenfysiotherapie voor kinderen

Lees:  informatie voor verwijzers