Hoe veilig zijn bekkenbodemmatjes?

Het RIVM heeft in opdracht van de IGJ de fabrikanten-dossiers van buikmatjes onderzocht, net zoals eerder de vaginale matjes. De resultaten daarvan zijn in maart 2022 verschenen: Daarbij is door RIVM geconstateerd dat de veiligheid en de prestaties van de buikmatjes niet altijd goed zijn onderbouwd, d.w.z. dat er in de technische ‘bijsluiter’ van sommige buikmatjes informatie ontbrak. Dat hoeft niet te betekenen dat er iets mis is met het product. Meerdere fabrikanten geven aan dat zij inmiddels de technische documentatie hebben verbeterd. Dit heeft plaatsgevonden nadat de RIVM-beoordeling was afgerond en is daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Vanaf mei 2021 gelden overigens nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen, en daardoor moeten fabrikanten zich aan meer en strengere regels houden, ook voor de technische documentatie. 

Bekkenbodem4All vindt dat het essentieel dat de informatie over veiligheid en effectiviteit van matjes volgens de (huidige en nieuwe) regels  onderbouwd is. Het is een goede zaak dat dit door de overheid gecontroleerd wordt, en dat resultaten daarvan openbaar gemaakt worden. Transparantie over de onderbouwing van veiligheid en effectiviteit van matjes is een essentieel patiëntenbelang, en het vertrouwen van patiënten in deze behandeling is gebaseerd op de openbaarheid van alle relevante informatie.  

In december heeft Bekkenbodem4All een webinar georganiseerd voor patienten die te maken hebben met langdurige klachten na de plaatsing van een mesh. U kunt dit hier terugzien, en hier vindt u vragen en antwoorden die tijdens dit webinar aan de orde kwamen: Webinar over nazorg voor patiënten met langdurige klachten na operatie met kunststof matje of bandje
Patiëntenplatform Meshedup  komt op voor patiëntes in Nederland en België die te maken hebben met zeer ernstige complicaties als gevolg van de matjes.

Heeft u nog geen matje, maar is de plaatsing van een (buik-)matje of sling een optie die door uw zorgverlener is voorgesteld, en wilt u daarover met Bekkenbodem4All praten? Dan kunt u contact met ons opnemen via: telefoon-emailconsult
Op onze website vindt u meer informatie over bekkenbodemmatjes: Bekkenbodemmatjes
U treft er ook informatie over een keuzehulpen bij een operatie bij een verzakking: keuzehulp operatie bij verzakking
Bent u bezig om een gesprek met uw arts hierover voor te bereiden, dan treft u hier een gesprekshulp aan met vragen die u zou kunnen stellen.  

Gesprekshulp met vragen  

 1. Waarom komt een operatie met een kunststof matje / bandje (mesh) voor mij in beeld (indicatiestelling)  
 2. Om wat voor soort matje / bandje gaat het? (materiaal, merk)  
 3. Wat zijn de voor- en nadelen van deze ingreep? Hoe zit het met recidive (dat de klachten weer terugkomen)? 
 4. Wat zijn de mogelijke risico’s? Hoe vaak komen deze voor? Wat betekent dat voor mijn specifieke situatie (bijvoorbeeld: gegeven mijn leefstijl, overgewicht, roken, problemen met obstipatie)  
 5. Zijn er alternatieve behandelingen zonder matje mogelijk (bijvoorbeeld met lichaamseigen weefsel of met een biologisch afbreekbaar matje)? En wat zijn daarvan de voor- en nadelen en de risico’s?  
 6. Is er de mogelijkheid dat ik allergisch ben voor een kunststof bekkenbodemmatje? Hoe kan dit worden nagegaan? 
 7. Hoe ziet de controle na de operatie eruit en hoe lang duurt het hersteltraject? Maakt bekkenfysiotherapie deel uit van het hersteltraject?  
 8. Wie doet de operatie? Zijn daar nog andere artsen bij? Hoeveel ervaring heeft de arts en het ziekenhuis met deze operatie (aantal keren per jaar uitgevoerd)? Is het ziekenhuis binnen de beroepsorganisatie een erkende instelling die deze operatie mag uitvoeren (dit speelt alleen bij vaginale matjes)  
 9. Wat zijn de meest voorkomende klachten die de arts zelf na ingreep in de eigen praktijk ziet? En hoe worden deze opgelost? 
 10. Wat mag ik verwachten ná de operatie? Wat / wanneer kan ik dan wel of nog steeds niet? 
 11. Hoe ziet de nazorg eruit als er klachten zijn? Is het ziekenhuis binnen de beroepsorganisatie een erkende instelling die deze nazorg mag uitvoeren, of is anders bekend naar welk ziekenhuis moet worden doorverwezen?  
 12. Word het implantaat geregistreerd in de Nederlandse Gynaecologen Registratie (NGR)? Krijgt de patiënt ook alle benodigde gegevens m.b.t. type implantaat etc.?  
 13. Kan ik na afloop van dit gesprek nog vragen aan de arts stellen? 
 14. Krijg ik informatie op schrift mee of kan ik die vinden op de website?  

 

Vergelijkbare berichten